#1 Zapytania ofertowe

01

Zapewne nieraz otrzymałeś na maila zapytanie z prośbą o wycenę. W większości firm, mail taki rozpoczyna proces sprzedażowy (o ile nie istniał już przed mailem), wówczas informacja o wymaganiach jest umieszczana w postaci notatki, czy też uwag. W YetiForce przygotowaliśmy wydzielony moduł, który pozwala rejestrować każde zapytanie w oddzielne rekordy, w ten sposób, do każdego zapytania można dopisywać uwagi, notatki, czy też komentarze. Wydzielenie każdego zapytania, daje ogromne możliwości kontrolowania, czy zapytanie zostało obsłużone przez pracownika, czy też czeka na realizacje.

Opis pól

Informacje ogólne

 • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy zapytanie. W przypadku generowania zapytania z poziomu maila, pole to zostanie automatycznie
 • wypełnione na podstawie tematu maila przesłanego przez klienta. W przypadku generowania zapytania z poziomu formularza na stronie WWW pole to zostanie automatycznie wypełnione na podstawie tematu w formularzu.
 • Etap - pole określa etap na jakim znajduje się zapytanie [zapoznanie się z zapytaniem], po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte,
 • pozwala dalej realizować proces sprzedażowy.
  • Nierozpoczęte
  • Weryfikacja
  • Odrzucone - odrzucenie zapytania powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona,a przyczyna odrzucenia, zostaje ustawiona taka sama
  • jak w przypadku zapytania. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych zapytań. Po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
  • Zaakceptowane - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [można wprowadzać dane w modułach powiązanych].
 • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10].
 • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

 • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer zapytania ofertowego.
 • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
 • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
 • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane, gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status [odrzucone lub zaakceptowane].
 • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa, czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Informacje o współdzieleniu

 • Osoby współdzielące - lista osób, które uzyskają dostęp do zapytania ofertowego. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej firmy.
 • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do
 • zapytania, ale również do informacji powiązanych tj. komentarzy, dokumentów, maili.

Informacje opisowe

 • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
 • Uwagi -pole tekstowe z wysiwyg.

Widoki

 • Podsumowanie
  • Widżet pól
  • Widżet pola etap
  • Widżet komentarzy
  • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
  • Widżet powiązanych dokumentów
  • Widżet historii zmian
  • Widżet pola tekstowego - opis
  • Widżet pola tekstowego - uwagi
 • Szczegóły

Moduły powiązane

 • Moduł komentarzy
 • Moduł dokumentów
 • Historia zmian
 • Wiadomości mailowe
 • Narzędzia dodatkowe
  • Generowanie karty wymagań
 • wtorek, 08 sierpień 2017