#3 Kalkulacje

02

Jeżeli wszystkie potrzebne i konieczne dane wprowadziliśmy do karty wymagań, to bezpośrednio z poziomu karty możemy wygenerować nową kalkulacje. Kalkulacje pozwalają na przygotowanie wielu wariantów ofert lub wielu elementów składowych jednej oferty. Dzieje się tak często w przypadku, gdy wielu pracowników przygotowuje niezależnie swoje kalkulacje, a które stanowią nieodłączną część oferty dla klienta. Kalkulacje można również w formie dodatkowego załącznika do oferty, przedstawić klientowi w celu zapoznania się ze szczegółami każdej pozycji na ofercie.

Opis pól

Informacje ogólne

   • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy kalkulacja.
   • Etap- pole określa etap na jakim znajduje się kalkulacja, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej
   • realizować proces sprzedażowy.
    • Oczekuje na weryfikacje
    • W trakcie weryfikacji
    • Wymaga konsultacji wewnętrznej
    • Wymaga konsultacji zewnętrznej
    • Oczekuje na wycenę dostawcy
    • Oczekuje na odpowiedź klienta
    • W trakcie przygotowywania
    • Odrzucona - odrzucenie kalkulacji powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona a przyczyna odrzucenia, zostaje ustawiona taka
    • sama jak w przypadku kalkulacji. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kalkulacji. Po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
    • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
   • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10].
   • Zapytanie ofertowe - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10].
   • Karta wymagań - pole powiązania do modułu karty wymagań [typ powiązania 1:M - uitype 10].
   • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

   • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer kalkulacji.
   • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
   • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
   • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
   • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Informacje o współdzieleniu

   • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do kalkulacji. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej
   • firmy.
   • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do kalkulacji ale
   • również do informacji powiązanych tj. komentarzy, dokumentów, maili.

Informacje opisowe

   • Opis - pole tekstowe wysiwyg.
   • Uwagi - pole tekstowe wysiwyg.

Produkty i usługi

   • Nazwa produktu/usługi
   • Ilość
   • Szacunkowa cena sprzedażowa
   • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
   • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
   • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
   • Suma - cena ostateczna
   • Pole uwag do produktu/usługi

Widoki

   • Podsumowanie
    • Widżet pól
    • Widżet pola etap
    • Widżet komentarzy
    • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
    • Widżet powiązanych dokumentów
    • Widżet historii zmian
    • Widżet pola tekstowego - opis
    • Widżet pola tekstowego - uwagi
   • Szczegóły

Moduły powiązane

   • Moduł komentarzy
   • Moduł dokumentów
   • Historia zmian
   • Wiadomości mailowe
   • Narzędzia dodatkowe
    • Generowanie oferty
 • wtorek, 08 sierpień 2017