#4 Oferty

02

Z poziomu kalkulacji możemy generować oferty. Co ważniejsze, sama oferta może zawierać produkty/usługi z wielu różnych kalkulacji. Z poziomu oferty możesz wygenerować dokument w formacie PDF i przesłać go do klienta o ile status oferty Ci na to pozwala. Oferty mają swoje etapy, które są kluczowe dla całego procesu sprzedażowego, tylko oferta zaakceptowana przez klienta umożliwia wygenerowanie zamówienia.

Opis pól

Informacje ogólne

 • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy oferta.
 • Etap- pole określa etap na jakim znajduje się oferta, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej realizować proces
 • sprzedażowy.
  • Oczekuje na przygotowanie
  • Wymaga konsultacji wewnętrznej
  • Wymaga konsultacji zewnętrznej
  • Oczekuje na odpowiedź klienta
  • W trakcie przygotowywania
  • Wysłana do Kontrahenta
  • Odrzucona- odrzucenie oferty powoduje, że nie możemy przejść dalej w procesie sprzedażowym, w zależności od sytuacji, należy realizować dalsze kroki
  • biznesowe w organizacji np. przygotować nową ofertę na podstawie już istniejącej lub należy przygotować ponownie kalkulacje.
  • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych.
  • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

 • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer oferty.
 • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
 • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
 • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
 • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Powiązania z innymi modułami

 • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype10]
 • Oferta - pole powiązania do modułu oferty [typ powiązania 1:M - uitype10]
 • Karta wymagań- pole powiązania do modułu karty wymagań [typ powiązania 1:M - uitype10]

Informacje o współdzieleniu

 • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do oferty. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej firmy.
 • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty wymagań ale również
 • do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje adresowe

 • Adres główny
 • Adres dostawy

Informacje opisowe

 • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
 • Uwagi - pole tekstowe z wysiwyg.
 • Warunki i ustalenia - pole tekstowe z wysiwyg.

Produkty i usługi

 • Nazwa produktu/usługi
 • Ilość
 • Szacunkowa cena sprzedażowa
 • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
 • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
 • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
 • Suma - cena ostateczna
 • Pole uwag do produktu/usługi
 • Rabat
 • Podatek

Widoki

 • Podsumowanie
  • Widżet pól
  • Widżet pola etap
  • Widżet komentarzy
  • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
  • Widżet powiązanych dokumentów
  • Widżet historii zmian
  • Widżet pola tekstowego - opis
  • Widżet pola tekstowego - uwagi
 • Szczegóły

Moduły powiązane

 • Moduł komentarzy
 • Moduł dokumentów
 • Historia zmian
 • Wiadomości mailowe
 • Narzędzia dodatkowe
  • Generowanie zamówienia od klienta
 • wtorek, 08 sierpień 2017