#5 Zamówienia od klienta

02

 Z poziomu oferty możemy generować zamówienia, pod warunkiem, że na ofercie został ustawiony odpowiedni status - oferta została zaakceptowana. Zamówienie jest dokumentem formalnie wiążącym współprace, a więc jest bardzo ważne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zamówienia są generowane elementy w projekcie, tak więc ich prawidłowe opisanie jest bardzo ważne.

Opis pól

Informacje ogólne

   • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy zamówienie od klienta.
   • Etap - pole określa etap na jakim znajduje się zamówienie, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej
   • realizować proces sprzedażowy.
    • Oczekuje na przygotowanie
    • Wymaga konsultacji wewnętrznej
    • Wymaga konsultacji zewnętrznej
    • Oczekuje na odpowiedź klienta
    • W trakcie przygotowywania
    • Wysłana do kontrahenta
    • Odrzucone - odrzucenie karty wymagań powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona, a przyczyna odrzucenia, zostaje
    • ustawiona taka sama jak w przypadku karty wymagań. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kart wymagań. Po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
    • Zaakceptowane - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
    • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

    • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer zamówienia od klienta.
    • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
    • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
    • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
    • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Terminy

    • Data rozpoczęcia realizacji - pole kalendarzowe, które ma wypływ na raporty i na realizacje projektów. 
    • Data zakończenia realizacji - pole kalendarzowe, które ma wypływ na raporty i na realizacje projektów. 

Powiązania z innymi modułami

    • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10]
    • Oferta - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10]

Informacje o współdzieleniu

    • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do zamówienia. Współdzielenie działa niezależnie od struktury
    • organizacyjnej firmy.
    • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty
    • wymagań ale również do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje adresowe

    • Adres główny
    • Adres dostawy

Informacje opisowe

    • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
    • Uwagi -pole tekstowe z wysiwyg.
    • Warunki i ustalenia - pole tekstowe z wysiwyg.

Produkty i usługi

    • Nazwa produktu/usługi
    • Ilość
    • Szacunkowa cena sprzedażowa
    • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
    • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
    • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
    • Suma - cena ostateczna
    • Pole uwag do produktu/usługi
    • Rabat
    • Podatek

Widoki

    • Podsumowanie
     • Widżet pól
     • Widżet pola etap
     • Widżet komentarzy
     • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
     • Widżet powiązanych dokumentów
     • Widżet historii zmian
     • Widżet pola tekstowego - opis
     • Widżet pola tekstowego - uwagi
     • Szczegóły

Moduły powiązane

    • Moduł komentarzy
    • Moduł dokumentów
    • Historia zmian
    • Wiadomości mailowe
    • Narzędzia dodatkowe
     • Generowanie faktury zaliczkowej
     • Generowanie faktury proformy
     • Generowanie projektu
 • wtorek, 08 sierpień 2017