Oś czasu

Artykuł opisuje funkcjonalność osi czasu w YetiForce oraz sposoby jej aktywacji, personalizacji i modyfikacji.

Oś czasu jest to funkcjonalność, która pokazuje listę aktywności, które zostały dodane do danego rekordu. Dzięki niej możemy prosto z listy rekordów sprawdzić jakie elementy zostały niedawno przypisane do rekordu. 
Wyróżniamy 3 aktywności które są pokazywane na osi czasu:

  • dodanie kalendarza,
  • dodanie komentarza,
  • przypisanie wiadomości e-mail do rekordu

1. Oś czasu na liście rekordów

oś1Włączenie osi czasu na liście rekordów danego modułu odbywa się poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego ModTracker.php w lokalizacji: config\Modules\ModTracker.php
W pliku konfiguracyjnym odnajdujemy zmienną “SHOW_TIMELINE_IN_LISTVIEW” w której umieszczamy nazwy systemowe modułów dla których ma być włączona oś czasu:

/**
/** Show timeline in list view [module name, ...] */
 
 public static $SHOW_TIMELINE_IN_LISTVIEW = ['Accounts', 'Contacts', 'SSalesProcesses', 'CInternalTickets', 'SSingleOrders'];
}

Po dodaniu nazw modułów na liście rekordów w wybranych modułach pojawi się ikona ostatniej aktywności dokonanej na danym rekordzie.

oś2

Po kliknięciu w ikonę następuje otwarcie okna modalnego z historią aktywności, z ograniczonym limitem ilości wpisów.
Limit wpisów można zmienić modyfikując zmienną “TIMELINE_IN_LISTVIEW_LIMIT” w pliku ModTracker.php

/**
/** Limit of records displayed in timeline popup */
 
 public static $TIMELINE_IN_LISTVIEW_LIMIT = 10;
}

2. Oś czasu w formie widgetu

Włączenie widgetu Osi czasu następuje w panelu Ustawień Systemu:

Ustawienia sytemu → Moduły standardowe → Moduły - widgety Z listy dostępnych modułów wybieramy moduł w którym chcemy aby dany widget był widoczny w podsumowaniu rekordu. Po kliknięciu w przycisk “Dodaj widget” z listy dostępnych typów, wyszukujemy Oś czasu.

oś4.png
Po wybraniu widgetu należy wpisać nazwę pod jaką widget ma być widoczny, oraz ilość widocznych wpisów.

oś5.png
Po zapisaniu widgetu w podglądzie rekordu będzie on automatycznie widoczny.

oś6.png

Jeśli ilość aktywności będzie większa niż ustawiony limit, na samym dole widgetu pojawi się przycisk “Więcej…”. Po kliknięciu w przycisk na liście pojawią się wszystkie wpisy. oś7.png
  • czwartek, 04 listopad 2021