Pulpit - Widżety

Zestaw narzędzi przeznaczonych do tworzenia i zarządzania ekranami z widżetami, które użytkownik widzi na swoim pulpicie. 

W panelu mamy możliwość definiowania ekranów z podziałem na role [zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy] oraz przypinania do tych ekranów widżetów z danymi i wykresami. W panelu możemy korzystać z kilku gotowych elementów tj. widżety predefiniowane, kanał RSS, widżet tabelaryczny, widżet graficzny, notatnik.

Widżety predefiniowane

Widżety predefiniowane to zbiór widżetów, które zostały domyślnie dodane w systemu przez producenta i które możemy umieścić na pulpicie użytkownikowi. Wszystkie widżety domyślne są zależne od modułów i pól, co oznacza, że wyłączenie pola/modułu może wpłynąć na działanie widżetu [np.: zmiana pola z wymaganego na opcjonalne spowoduje, że widżet nie będzie pokazywał rekordów, które nie mają ustawionej żadnej wartości w tym polu].

  • środa, 01 kwiecień 2020