Filtry - informacje podstawowe

Ważną funkcjonalnością w pracy z dużą ilością rekordów jest możliwość tworzenia własnych filtrów pokazujacych interesujące nas dane. 

W systemie YetiForce istnieje możliwość stworzenia własnych filtrów dla każdego z modułów. Dla przykładu pokażmy poniżej jak stworzyć prosty filtr pokazujący z jakiej branży mamy zapisanych aktywnych kontrahentów, w podziale na poszczególnych pracowników.

Zaczynamy od przejścia na zakładkę "Kontrahenci", a następnie wybieramy klikamy na listę rozwijaną z lejkiem i napisem "Wszystkie".
01Z listy tej wybieramy opcję "Stwórz nowy filtr", i system przenosi nas na następną stronę.
02W polu "Nazwa filtru" musimy wpisać naszą nazwę (np. Kontrahenci - branża). Jest to pole wymagane, żeby stworzony filtr można było potem np. dodać jako skrót do menu. W polu "Wybierz kolumny" wybieramy z listy rozwijanej jakie dane chcemy widzieć. W naszym przypadku będą to "Nazwa kontrahenta", "Branża", "Właściciel rekordu" oraz "Aktywny". W kolejnym polu możemy wybrać "Kolor widoku". Pole to jest zaznaczone gwiazdką, co oznacza że jest obowiązkowe, ale nie ma konieczności jego wypełniania (dostaniemy kolor domyślny). Następnie, jeżeli chcemy, możemy dodać opis dla nowo powstałego filtra. W kolejnej części ekranu musimy "Ustawić warunki dla filtru". Ten blok podzielony jest na dwie części. W części "Wszystkie warunki" ustawiamy warunki, które muszą wszystkie zaistnieć, żeby rekord był wyświetlany. Klikamy więc na napis "Dodaj warunek", i na ekranie pojawi się linia do konfiguracji warunku.
03W pozycji "Wybierz pole" wybieramy z listy rozwijanej dla jakiego pola chcemy ustawić warunek (w naszym przypadku "Aktywny"). Warto zauważyć że warunek możemy wybrać dla każdego pola z modułu "Kontrahenci", więc jeśli chcemy wybrać wszystkich aktywnych kontrahentów, to pole "Aktywny" możemy usunąć z widoku kolumn. W następnym polu wybieramy warunek, jaki chcemy założyć dla tego pola. W tym przypadku z listy możemy wybrać:

  • "jest równe" - wartość wpisana w pole jest identyczna jak wpisana w warunku
  • "nie jest równe" - wartość wpisana w pole jest inna niż wpisana w warunku
  • "jest puste" - w polu nie znajduje się żaden wpis
  • "nie jest pusty" - w polu znajduje się jakikolwiek wpis

W naszym przypadku wybieramy wartość "jest równe". Dodatkowo w systemie dostępne są także inne warunki, które zależą od wybranego przez nas pola, m.in:

  • "rozpoczyna się od" - początek wartości wpisanej w wybrane pole jest identyczna jak wartości wpisana w warunku
  • "kończy się na" - koniec wartości wpisanej w wybrane pole jest identyczny jak wartości wpisana w warunku
  • "zawiera" - w wybranym polu znajduje się zwrot wpisany w warunku

W ostatniej kolumnie wybieramy z listy rozwijanej wartość dla warunku. W przypadku tego pola jest to wartość "jest włączony", ale listy te są również zależne od pola, które na początku wybierzemy. Czasami są to listy rozwijane, czasem trzeba będzie wpisać wartość samemu.
04Tak ustawiony filtr pozwoli nam na podejrzenie wszystkich aktywnych kontrahentów w systemie. System YetiForce oczywiście pozwala na dodanie kolejnych warunków, więc możemy zawęzić nasz filtr tak żeby pokazywał aktywnych kontrahentów tylko dla wybranych pracowników, albo tylko w konkretnej branży. Dodatkowo na końcu każdej linii jest widoczna ikona kosza, po kliknięciu na której można skasować pojedynczy warunek. Po ustawieniu wszystkich filtrów klikamy przycisk "Zapisz". Na ekranie od razu pojawi się nam obraz stworzonego filtru.
05Wcześniej w artykule wspomnieliśmy, że część "Ustaw warunki dla filtru" składa się z dwóch grup warunków. Działanie pierwszej "wszystkie warunki" zostało opisane powyżej. Przejdźmy zatem do części drugiej "Dowolny warunek". Załóżmy że chcemy zobaczyć rekordy kontrahentów aktywnych, albo z branży "Hotele i Restauracje". Żeby nie tworzyć kolejnego filtru od początku możemy posłużyć się opcją "Duplikowania". Do tego celu ponownie musimy rozwinąć menu rozwijane z filtrami i po najechaniu kursorem na istniejący już filtr klikamy na ikonę "Duplikat".
06System przekieruje nas do widoku tworzenia filtra, z tym że od razu będziemy mieli wypełnione wszystkie pola. Musimy więc edytować tylko niektóre, a nie wypełniać wszystko od początku. Zaczynamy koniecznie od zmiany nazwy, bo nie może być w systemie dwóch identycznie nazwanych filtrów. Następnie w sekcji "Wszystkie warunki" usuwamy stary warunek, poprzez kliknięcie w ikonę kosza. Po usunięciu starych warunków przechodzimy do sekcji "Dowolny warunek" i klikamy na "Dodaj warunek". Zaczynamy od warunku dotyczącego tego, czy klient jest aktywny. Jak powyżej wybieramy więc w poszczególnych polach wartości "Aktywny", "jest równe" i "jest włączony". Po ustawieniu pierwszego warunku ponownie wciskamy "Dodaj warunek", tym razem żeby ustawić warunek dotyczący branży. Tym razem wybieramy więc na początku pole "Branża", następnie ustawiamy wartość warunku na "jest równe", a na koniec z listy rozwijanej wybieramy interesującą nas branżę. Jak można zauważyć w tym wypadku system pozwala nam wybrać więcej niż jedną branżę, co daje nam możliwość rozszerzenia filtra na wiele branż jednocześnie. 
07Na zakończenie wciskamy "Zapisz". Tak jak poprzednim razem system od razu przekieruje nas na stronę ze stworzonym filtrem.
08Warunki z modułu "Wszystkie warunki" można łączyć z warunkami z modułu "Dowolny warunek". Możemy więc ustawić filtr że kontrahent musi być aktywny, ale jednocześnie chcemy zobaczyć kontrahentów z branży "Hotele i restauracje" lub pracowników A i B, nawet jeśli ci kontrahenci nie będą aktywni.
0910

  • wtorek, 22 sierpień 2017