Filtry - informacje zaawansowane

Artykuł opisuje zaawansowane opcje tworzenia i zarządzania filtrami w YetiForce, oraz ich dodatkowe funkcjonalności.

W trakcie konfiguracji filtrów w systemie YetiForce, poza ustawieniem warunków, możemy także ustawić funkcje dodatkowe, dotyczące samego wyświetlania wyników. Robi się to na ekranie na którym ustawia się konkretny filtr w systemie.

Funkcje te oznaczone są czterema ikonami i znajdują się w górnej części ekranu.
01Do wyboru mamy:

  • Ustaw jako domyślny filtr - po zaznaczeniu tej ikony ustawimy dany filtr jako główny. Oznacza to, że jeśli mamy klika filtrów, to po wejściu do danego modułu
  • w pierwszej kolejności zobaczymy wyniki dla tego właśnie filtra. W systemie może być ustawiony jako domyślny tylko jeden filtr w danym module.
  • Ustaw jako publiczny - oznacza to, że filtr będzie dostępny z listy wybieranej także dla innych użytkowników systemu.
  • Dodaj do ulubionych - po zaznaczeniu tej opcji na ekranie pojawi się skrót do tego filtra.
  • Dostępny w widżetach - po zaznaczeniu tej opcji będziemy mogli na stronie głównej dodać ten filtr jako widżet w opcji "Dodaj widżet",

Bez względu na to czy tworzymy nowy filtr, czy modyfikujemy istniejący, jeśli na koniec chcemy zapisać zmiany jakie dokonaliśmy to klikamy na przycisk "Zapisz".

  • wtorek, 22 sierpień 2017