Widżety

System YetiForce daje użytkownikom możliwość tworzenia widżetów z wcześniej zdefiniowanych filtrów.

Widżety konfiguruje się na stronie głównej systemu, i także tam są one widoczne.

Na stronie głównej możemy zobaczyć trzy przyciski:

  • Dodaj widżet
  • Dodaj widżet z filtru
  • Dodaj wykres z filtru

Przycisk "Dodaj widżet" służy do szybkiego robienia widżetu z filtrów, które wcześniej zostały dodane do danej roli w module administratora w menu "Moduły standardowe" w opcji "Widżety - konfiguracja". Żeby dodać taki widżet wystarczy kliknąć na wspomniany przycisk, a na ekranie pojawi się nam lista filtrów, które zostały przypisane.
01Z listy rozwijanej wybieramy filtr który chcemy dodać, klikamy na niego, i widżet pojawi się nam na ekranie.
02Przycisk "Dodaj widżet z filtru" służy dodawaniu filtrów, które w trakcie tworzenia zostały oznaczone ikoną "Dostępny w widżetach". Żeby dodać taki filtr należy kliknąć na wspomniany przycisk, i na ekranie pojaw się nowy ekran.
03W nowym oknie na początek wpisujemy nazwę jaką chcemy nadać naszemu widżetowi, a następnie wybieramy moduł, z którego chcemy wybrać filtr (np. "Kontrahenci"). W oknie z filtrem pojawi się kolejne pole, w którym wybieramy konkretny filtr, z listy filtrów dostępnych w systemie.
04Po wybraniu konkretnego filtru, w oknie pojawi się kolejna linia, w której wybieramy pola filtra, które chcemy widzieć w widżecie.
05Możemy wybrać wszystkie pola, lub tylko te, które chcemy mieć na ekranie. Na koniec wciskamy przycisk zapisz, i widżet pojawi się na stronie głównej systemu.
06Ostatnim przyciskiem jest "Dodaj wykres z filtru". Po wciśnięciu tego przycisku możemy stworzyć na stronie głównej wykres, obrazujący najważniejsze dla nas informacje. Po kliknięciu na ten przycisk na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym na początek wpisujemy nazwę widżetu.
07Następnie wybieramy, w jakiej formie ma być stworzony wykres. Do wyboru mamy:

  • Diagram kołowy
  • Wykres słupkowy pionowy
  • Wykres słupkowy poziomy
  • Wykres liniowy
  • Lejek sprzedażowy

Po wybraniu interesującego nas wykresu wybieramy z którego modułu chcemy pobierać dane (np. Kontrahenci). Bo wybraniu modułu pojawi się nam kolejna lista rozwijana z której musimy wybrać interesujący nas filtr
08Należy pamiętać że do wyboru będziemy mieli tylko te filtry, w których zaznaczyliśmy opcję "Dostępny w widżetach". Po wybraniu odpowiedniego filtru pojawi się nam kolejne pole, w którym wybieramy z listy rozwijanej, po jakiej kategorii mają być grupowane nasze dane (np. branża).
09Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz", i nowy wykres pojawi się na pulpicie systemu.
10

  • wtorek, 22 sierpień 2017