Wykresy

Wykresy to graficzne przedstawienie danych, zależności między nimi, ich zmienności w określonym wycinku czasu.

Umieszczenie zebranych przez nas informacji na jednym lub kilku diagramach stanowi istotne ułatwienie w zrozumieniu poszczególnych treści oraz powiązań między nimi.

System YetiForce zapewnia możliwość dodawania grafów na bazie wybranych przez nas filtrów, które możemy dowolnie tworzyć i zmieniać wedle własnych preferencji. Analizie możemy poddać dane z ponad 50 modułów. Tego typu rozwiązanie sprawia, że nie musimy sami analizować posiadanych informacji, ponieważ system zrobi to za nas.

Chcąc dodać wykres, korzystamy z przycisku znajdującego się w prawnym górnym rogu strony głównej systemu - Dodaj wykres z filtru.

Po naciśnięciu tej opcji wyświetli nam się lista filtrów, służąca do zdefiniowania, jak nasz graf ma wyglądać. Pierwszych 7 pól musi zostać przez nas uzupełnione, kolejne pola są opcjonalne. Lista zawiera w sobie: 1. Nazwa widżetu

Pole w którym określamy, pod jaką nazwą będzie wyświetlał się stworzony przez nas diagram. 2. Wybierz wykres

Pole w którym określamy formę grafu. System YetiForce daje nam do dyspozycji 7 typów diagramów: diagram kołowy, diagram pierścieniowy, wykres słupkowy poziomy, wykres słupkowy pionowy, wykres liniowy, wykres liniowy gładki, lejek sprzedażowy.

3. Wybierz moduł

Pole w którym określamy moduł, z jakiego chcemy wyświetlić dane na wykresie. Pamiętajmy, że system YetiForce zapewnia nam możliwość tworzenia diagramów na bazie ponad 50 modułów.

4. Typ wartości

To pole daje nam do wyboru trzy pozycje:

  • ilość rekordów danego modułu
  • suma wartości z wybranego pola (pole wybieramy później)
  • średnia wartość wybranego pola (pole wybieramy później)


5. Filtr

Pole w którym określamy kryteria wyszukiwania danych. Przykład: Interesuje nas konkretny wycinek czasu (2015/2017). W polu “filtr” wyznaczamy zdefiniowane wcześniej daty, dla których system ma stworzyć wykres. Pamiętajmy, że możemy wybrać jeden lub kilka filtrów. Wybierając kilka filtrów, otrzymamy wykres dzielony. Jeśli wybierzemy tylko jeden filtr, otrzymaną formę diagramu możemy modyfikować przy użyciu innych parametrów.

6. Grupuj po polu

Pole w którym określamy, co ma znajdować się np. pod postacią słupka w wykresie słupkowym lub pod postacią fragmentu koła w wykresie kołowym. Przykład: Spośród dostępnych wariantów wybieramy opcję “przypisany do”. Funkcja ta sprawia, że każdy słupek w wykresie słupkowym to osoba, do której został przypisany rekord z modułu.

7. Pole wartości

Pole w którym określamy, jaką wartość prezentować ma np. słupek w wykresie słupkowym lub fragment koła w wykresie kołowym. Przykład: W wykresie słupkowym związanym z czasem pracy pracowników sam słupek będzie reprezentował pracownika, natomiast wielkość słupka będzie odzwierciedleniem godzin jego pracy. To drugie definiowane jest przez “pole wartości”. Pamiętajmy, że “pole wartości” to ostatni z filtrów, który musimy uzupełnić. Kolejne pola są opcjonalne.

8. Pole dzielenia wartości

Pole daje nam podobne możliwości jak te, które możemy uzyskać, wybierając kilka opcji w polu “Filtr” (wykres dzielony). Pamiętajmy, że ten wariant jest dostępny, jeśli wcześniej w polu “Filtr” wybraliśmy tylko jedną opcję.

 

9. Kolory z pola dzielenia wartości

Pole w którym określamy, czy chcemy dodawać kolory z pola dzielenia wartości.

 

 

10. Połącz elementy wykresu

Pole którego możemy użyć, jeżeli zdecydujemy się prezentować dane w formie bardziej kompaktowego diagramu. Przykład: Na wykresie słupkowym dane będą prezentowane w formie połączonego słupka, a poszczególne wartości odróżniać będzie kolor. Jest to wariant dostępny dla: wykresu słupkowego poziomego, wykresu słupkowego pionowego, wykresu liniowego, wykresu liniowego gładkiego.

 

11. Dodatkowe filtry

Pole w którym możemy wyznaczyć dodatkowe filtry, które będą pojawiały się nad wykresem. Filtry te możemy modyfikować na bieżąco. Są ułatwieniem przy dynamicznym tworzeniu kryteriów wyszukiwania, przez co znacznie ułatwiają pracę. Dzięki tej funkcji nie musimy przechodzić do ustawień, aby móc zdefiniować dodatkowe kryteria. Samo tworzenie wykresów jest proste. Kwestia, która dla niektórych użytkowników może okazać się problemem, to wybór formy graficznej adekwatnej do treści. Należy zadbać, aby forma diagramu nie przysłoniła przekazu, który jest najistotniejszym elementem analiz. Skupmy się teraz na typach wykresów, jakie oferuje system YetiForce i pokrótce omówmy ich specyfikę, by móc trafnie dobierać grafy do prezentowanych danych:

  • Diagram kołowy

Ten typ zapisu graficznego, dzięki wyodrębnieniu poszczególnych fragmentów koła, pokazuje relację tychże fragmentów do całości. Należy dodać, że wykres kołowy przedstawia jedną serię danych, jeśli nie zdecydujemy się stworzyć z niego wykresu dzielonego.
Ten typ diagramu, w wersji uproszczonej, najlepiej sprawdzi się przy prezentowaniu proporcji.

  • Diagram pierścieniowy

Diagram pierścieniowy przypomina formą kołowy, jednak możemy dzięki niemu zebrać dane o wiele bardziej złożone. Nie musimy przy tym sięgać po dodatkowe filtry, by utworzyć wykres dzielony.
Tego typu diagram najlepiej sprawdzi się przy prezentowaniu złożonych zależności pomiędzy danymi.

  • Wykres słupkowy poziomy/pionowy


Przy tego rodzaju wykresach dane mają formę prostokątów (poziomych słupków) równoległych do siebie. Każdy z prostokątów przedstawia liczebność danego elementu.
Im liczniej reprezentowany jest dany element, tym dłuższy będzie słupek. Dzięki tej formie zapisu możemy przedstawić wiele serii danych.
Ten typ diagramu najlepiej sprawdzi się przy prezentowaniu dużej i zróżnicowanej ilości danych oraz przy porównywaniu poszczególnych wartości.

  • Wykres liniowy (gładki)

W przypadku tego typu grafu dane odwzorowane są w formie punktów połączonych liniami. Taki wykres ułatwia nam analizę wielu serii danych oraz w wyraźny sposób pokazuje szybkość zmian w danym okresie.

Ten typ diagramu najlepiej sprawdzi się przy prezentowaniu trendów zmian w czasie.

  • Lejek sprzedażowy

Stopnie zainteresowania klienta naszym produktem/usługą są różne. Jak dobrze wiemy, w pierwszych etapach nawiązywania potencjalnych relacji biznesowych kontaktujemy się z wieloma osobami. Jednak w trakcie wdrażania procesu sprzedażowego grupa ta zawęża się i ostatecznie klientów, którzy kupią dany produkt/usługę, będzie dużo mniej.Takie zjawisko możemy zobrazować w formie lejka sprzedażowego, który jest szeroki u góry i zwęża się ku dołowi.
Ten typ diagramu najlepiej sprawdzi się przy klasyfikowaniu potencjalnych klientów.

  • Written by: Zuzanna Sobańska
  • piątek, 18 maj 2018