YetiForce Kanban Board

yetiforcekanban.png

Tablica Kanban to narzędzie używane głównie do zarządzania projektami, jednak w YetiForce CRM widok ten jest dostępny we wszystkich modułach użytkownika, w których przechowywane są dane. Kanban pomaga zwizualizować dane grupując je w przeróżny sposób, efektywnie definiować ilość pracy w toku i zwiększać wydajność.

Tablice w widoku Kanban wykorzystują karty i kolumny które możemy łatwo konfigurować w panelu według potrzeb naszej firmy. Ponadto, w systemie YetiForce CRM można stworzyć wiele tablic dla jednego modułu które przedstawią dane pogrupowane na różne sposoby.

UWAGA
Tablica Kanban jest dodatkiem płatnym dostępnym w naszym Marketplace - Kup YetiForce Kanban Board

yetiforce-kanban-1.png

Konfiguracja

Panel konfiguracyjny dodatku YetiForce Kanban Board można znaleźć w Konfiguracja systemu  → Moduły standardowe → Kanban

Kanban PL

Z listy dostępnych modułów, widocznej w prawym górnym rogu ekranu, należy wybrać moduł, w którym powinny być dostępne tablice Kanban:

kanban moduły

Następnie należy kliknąć przycisk "+ Dodaj tablicę" i wybrać pole, które zostanie użyte do stworzenia tablicy w wybranym w poprzednim kroku module:

kanban dodawanie

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" tablica będzie dostępna w wybranym module.

Dostepne są dwa pola wyboru:

  • Pola szczegółowe - lista pól z których mają się pojawić dane z rekordu, jesli pole ma ustawioną ikonę to będzie ona widoczna na tablicy Kanban. Dostępne są wszystkie pola z systemu z uwzględnieniam uprawnień użytkownika.
    yetiforce-kanban-pola-szczegolowe.png
  • Pola sumowania - lista pól które mają być sumowane dla danej wartości (słupka kanbana) dla której jest wyświetlany kanban. Dostepne są tylko pola liczbowe, na których mozna wykonać operacje sumowania.
    yetiforce-kanban-pola-sumowania.png

Dane na liście wyboru są zapisane automatycznie podczas każdej zmiany.

kanban pola

Widok tablicy w module

By przejść do widoku tablicy Kanban w module, w którym skonfigurowane zostały tablice, wybierz ten moduł z listy, a następnie wybierz widok Kanban z listy dostępnych widoków w tym module:

kanban w module

Jeśli w danym module zostało skonfigurowanych więcej tablic, będą one widoczne jako zakładki. By zmienić widoczną tablicę wystarczy kliknąć w odpowiednią zakładkę:

kanban zakładki

Przenoszenie elementów

By przenieść element tablicy Kanban miedzy kolumnami wystarczy kliknąć w dolną belkę wybranego przez nas elementu (kursor muszy zmieni się w ) i przeciągnąć ją w odpowiednie miejsce:

kanban przeciąganie

Uprawnienia

Aby użytkownik mógł korzystać z widoku Kanban należy nadać mu odpowiednie uprawnienia w profilach.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile wybrać odpowiedni profil, i dla właściwego modułu zaznaczyć opcje "Kanban".

yetiforce-kanban-uprawnienia.png

  • piątek, 08 kwiecień 2022