Tagged with: marketing

B2C vs B2B - in marketing

01

Many users often ask whether the system is dedicated for B2B or may it also include B2C. If you look at it from a business point of view and analyse marketing processes, you realize that these groups are nearly the same, because you have to perform similar actions to win them. In this article, we will only focus on the marketing aspect, because in the sales process there are different considerations and are addressed in a separate post.  

B2C vs B2B - w marketingu

01

Wielokrotnie użytkownicy systemu zastanawiają się, czy system ten jest przeznaczony dla B2B, czy też dla B2C. Od strony biznesowej i zachodzących procesów marketingowych grupy te niewiele się od siebie różnią, albowiem musimy dokonać podobnych zabiegów aby ich pozyskać. W tym artykule skupimy się tylko na aspekcie marketingowym, ponieważ proces sprzedażowy i poszczególne różnice zostały omówione w oddzielnym wpisie.

How to enter new leads?

01 leads

The question seems trivial, but it is necessary to remember that there is a certain type of philosophy embedded into the system and has an impact on other processes. If a lead is not marked properly at the beginning, it can cause undesirable effects. We recommend reading this article that describes in details module mechanisms and logic.

Jak wprowadzać leady?

01 leads

Pytanie wydaje się trywialne, lecz należy pamiętać, że aplikacja YetiForce ma zaszytą pewną filozofię, która następnie jest uwzględniania w wielu innych procesach. Jeżeli źle oznaczymy leada już na samym początku, może to mieć niepożądane konsekwencje w kolejnych procesach. Dlatego proponujemy zapoznać się z tym artykułem, który krok po kroku opisuje mechanizmy i logikę działania modułu leady.

Kampania reklamowa

Kampania marketingowa to zespół działań mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. W systemie YetiForce istnieje możliwość zarówno założenia i śledzenia wyników kampanii reklamowej, jak i możliwość przeprowadzenia kampanii mailowej we własnym zakresie. W systemie funkcjonalności te dostępne są w profilu użytkownika w menu "Marketing" pod pozycją "Kampanie".

Leady - informacje podstawowe

Leady to zbiór osób i organizacji, z którymi rozpoczynamy rozmowy w celu zainteresowania ofertą naszej firmy. Dobry system CRM, pozwala na tworzenie długotrwałych relacji nie tylko z aktualnymi klientami, ale również z potencjalnymi klientami. Baza leadów to początek procesu sprzedażowego i działań marketingowych, które wpływają bezpośrednio na całą organizację.

Leady - opis logiczny statusów [etapów]

Tworzenie bazy leadów, jest trudnym, ale ważnym procesem, który pozwala dostarczać potencjalnych klientów do działu sprzedażowego. Odpowiedni podział leadów i ich usystematyzowanie pozwala na dogłębną analizę zbieranych informacji, a na ich podstawie podejmowanie najkorzystniejszych decyzji biznesowych.

Masowa wysyłka maili w ramach kampanii

Jedną z funkcjonalności jakie daje nam system YetiForce jest możliwość przeprowadzenia własnej kampanii marketingowej. Funkcjonalność ta jest dostępna w module "Marketing" pod pozycją "Kampanie".