Dokumentacja wdrożeniowa

Secure by design & default

Secure by design & default (2)

Opis systemu YetiForce pod kątem bezpieczeństwa z uwzględnieniem architektury, zasad wytwarzania oprogramowania oraz domyślnych parametrów, które zostały ustawione w aplikacji.
Procedury

Procedury (1)

Dokumentacja i procedury przeznaczone dla naszych klientów oraz partnerów [poziom integratora], którzy są zainteresowani zaawansowanym wdrożeniem systemu YetiForce.