Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Wybór bezpiecznego oprogramowania to jeden z najważniejszych etapów przygotowania do wdrożenia, dlatego stworzyliśmy szereg artykułów, które opisują w jaki sposób system YetiForce spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Analiza nagłówków [Observatory]

W internecie jest dostępnych wiele narzędzi online, które pozwalają producentom, dostawcom i klientom weryfikować aktualny stan zabezpieczeń ustawiony dla systemu dostępnego online. Choć systemy klasy CRM/ERP najczęściej nie są dostępne publicznie, o tyle wersje demo producentów już tak.

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa systemu YetiForce jest kontrola dostępu do funkcjonalności , narzędzi oraz akcji na poziomie użytkownika i administratora. Domyślnie dostęp do każdego elementu systemu [moduł, narzędzie, przycisk, akcja] jest sprawdzany.

Kontrola dostępu do rekordów

Ograniczenie dostępu do danych jest kluczowe z perspektywy organizacji, którym zależy na systemach spełniających regułę "need to know" - czyli przydzielenie minimum koniecznych dostępów oraz "Separation of duties - czyli rozdzielenie obowiązków.

Kontrola dostępu do systemu

W systemie YetiForce organizację najczęściej przechowują wrażliwe i poufne dane dotyczące klientów oraz dotyczące własnej organizacji. Bezpieczny dostęp do aplikacji jest kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa, dlatego sprawdź w jaki sposób zadbaliśmy o bezpieczeństwo.

YetiForce nie działa prawidłowo z ModSecurity

Artykuł opisuje fałszywie pozytywne wyniki wykrywania podatności w YetiForce CRM przez ModSecurity w domyślnej konfiguracji.