Weryfikacja celu wizyty i przełączania użytkowników

Artykuł opisuje funkcjonalność weryfikacji celu wizyty oraz powodu przełączania między użytkownikami CRM.

Konfiguracja mechanizmu Celu wizyty dostępna jest po przejściu do: 

Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Dostęp administratora → Zakładka: Cel odwiedzin


1. Mechanizm weryfikacji Celu wizyty

Aktywacja mechanizmu włączy okno modalne weryfikacji powodu wizyty przy każdym logowaniu użytkownika, który ma nadane uprawnienia administratora:

celwizyty

UWAGA! Podczas codziennych prac z systemem YetiForce CRM nie zalecamy korzystania z konta administratora. Takie konto powinno służyć tylko do zarządzania systemem.

2. Konfiguracja mechanizmu

W zakładce Cel odwiedzin (Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Dostęp administratora) znajdują się wszystkie dostępne opcje konfiguracji mechanizmu.

celustawienia

  • Pytaj o przyczynę logowania - zaznaczenie checkboxa spowoduje aktywację mechanizmu weryfikacji celu wizyty
  • Pytaj o cel przełączania użytkowników -  zaznaczenie checkboxa spowoduje aktywację mechanizmu weryfikacji celu przełączenia użytkownika

W tym miejscu system oferuje również możliwość podglądu historii logowania, wraz z informacją o celu wizyty oraz możliwością filtrowania po użytkowniku, dacie logowania, celu, oaz użytkowniku podstawowym (w przypadku przełączania użytkowników).

W taki sposób wprowadzona została większa kontrola nad dostępem do systemu.