Dane wymagane do sprawdzenia lub naprawy błędów

Jeśli chcesz by nasi eksperci sprawdzili co powoduje błąd w prawidłowym funkcjonowaniu twojego YetiForce CRM, lub naprawili wcześniej zdiagnozowane błędy, to po wykupieniu odpowiedniego pakietu wsparcia i upewnieniu się, że konfiguracja twojego serwera jest zgodna z naszymi wytycznymi (nieprawidłowa konfiguracja jest najczęstszą przyczyną błędów w systemie), prześlij nam następujące dane:
 • Dane dostępu do YetiForce CRM na konto z uprawnieniami administratora:
  • adres URL
  • login
  • hasło
UWAGA: Zalecamy stworzenie nowego użytkownika w systemie CRM tylko na potrzeby naprawy błędów. Po zakończeniu prac można użytkownika dezaktywować.
 • Dane do serwera:
  • adres
  • login
  • hasło
  • port
  • protokół (ftp, sftp. ssh)
UWAGA: Poziom dostępu do serwera musi być taki sam, jaki ma właściciel plików CRM. Najlepiej aby dostęp był dla użytkownika, który jest właścicielem plików np. www-data. Bez odpowiednich uprawnień nie będzie dostępu do edycji plików, lub system nada nieodpowiednie uprawnienia przy tworzeniu plików, co może uszkodzić twój system.
 • Dane do bazy danych:
  • adres
  • login
  • hasło
  • port
 • Dostęp do VPN jeśli twój CRM nie jest publiczny
Powyższe dane oraz szczegółowy opis problemu są niezbędne do kompletnej analizy i naprawy zgłoszonych błędów.