Instalacja CRM

sc 7

Instalacja YetiForce CRM jest bardzo prosta. W pierwszej kolejności przygotuj się do procesu instalacji:

 1. Pobierz najnowszą wersję systemu CRM z GitHub: https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/releases.
  UWAGA: Zalecamy pobranie wersji oznaczonych jako "complete", na przykład YetiForceCRM-4.0.0-complete.zip. Jeśli pobrana została inna wersja niż "complete", to przed instalacją systemu należy zainstalować biblioteki przy użyciu yarn'a i composer'a.
  Ważna jest kolejność - najpierw yarn, potem composer.
  Przykładowy skrypt instalacyjny:
  https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/tests/setup/dependency.sh 
 2. Pobrany plik zip rozpakuj, np. za pomocą programu 7-zip.
 3. Katalog z systemem CRM, który otrzymasz po rozpakowaniu pliku zip, skopiuj na serwer WWW, np. za pomocą filezilla.
 4. Następnie postępuj zgodnie z kreatorem, którego wywołasz z poziomu WWW tam, gdzie skopiowałeś pliki YetiForce CRM.

Tutaj należy wyjaśnić kilka spraw. Osoba instalująca CRM powinna mieć przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie serwerów WWW, baz danych czy też uprawnień na serwerze. 99% problemów instalacyjnych wynika z niewystarczającej wiedzy osób, które instalują aplikacje. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz, poproś kogoś z odpowiednią wiedzą informatyczną, cała operacja instalacji nie powinna mu zająć więcej niż 30 min. Instalacja YetiForce jest podobna do instalacji takich aplikacji jak: Wordpress, Joomla, Drupal, Sugarcrm. Różnice pomiędzy poszczególnymi narzędziami są niewielkie. Tak więc, jeżeli poradziłeś sobie z instalacją systemu klasy CMS ,to również poradzisz sobie z instalacją naszego CRM.

Instalacja została podzielona na kroki. Odpowiadają one kolejno zakładkom, jakie pojawiają się po uruchomieniu kreatora instalacji.

Krok 1

screen 1

Na ekranie startowym w kreatorze instalacji dostępna jest możliwość konfiguracji języka instalacji (domyślnie język jest predefiniowany na podstawie języka przeglądarki) oraz wyboru trybu instalacji (nowa instalacja lub migracja z innego systemu). My zajmiemy się nową instalacją. Kliknij na przycisk Instaluj.

Krok 2

sc 2

W kroku drugim kreator wymaga zaakceptowania licencji. Licencja YetiForce jest bardzo podobna do licencji GPL, jest otwarta i pozwala na dowolną modyfikację kodu z pozostawieniem informacji o pierwotnym autorze. Przeczytaj w pełni informacje o licencji, ponieważ z perspektywy firmy, dla której wdrażasz to oprogramowanie, jest istotne, na jakich licencjach jest ono wdrażane.

Krok 3

sc 3

W kroku trzecim widoczna jest aktualna konfiguracja serwera WWW oraz zalecenia, jakie stawia nasza aplikacja (czyli co trzeba zmienić i na jaką wartość). Należy pamiętać, że w zależności od wymagań, jakie się stawia aplikacji CRM, konfiguracja ta może ulec zmianom, które firma wdrożeniowa powinna we własnym zakresie uwzględnić. Dla przykładu, jeżeli generujesz duże raporty, których czas generowania jest dłuższy niż parametr max_execution_time, wtedy należy ten parametr tak ustawić, aby czas generowania raportu był zawsze krótszy niż czas wykonywania skryptu, w przeciwnym wypadku raport taki może się nie wygenerować.

Dla pewności, poproś swojego administratora, aby zapoznał się z tymi wymaganiami dla serwerów WWW. Jeżeli nie będą spełnione wszystkie wymagane parametry i będziesz chciał przejść dalej, to aplikacja pokaże komunikat ostrzegawczy w następującej postaci:


Świadomy ryzyka związanego z niepoprawną konfiguracją środowiska WWW, możesz przejść dalej, wciskając OK.

Krok 4

sc 4

Na tym etapie musisz wypełnić podstawowe dane dostępowe do bazy danych, jak również ustawić parametry wyjściowe dla systemu CRM. Na podstawie tych danych system utworzy bazę danych (o ile opcja ta została aktywowana), przegra strukturę bazy danych razem z podstawowymi rekordami, jak również utworzy administratora, do którego będziesz mógł się zalogować po instalacji.

Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowe dane dostępowe do bazy danych, ukaże Ci się następujący komunikat:

W takim wypadku musisz się cofnąć do ekranu poprzedniego i prawidłowo wprowadzić dane dostępowe. Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, zobaczysz ekran podobny do tego, który jest w kroku następnym.

Krok 5

sc 5

Krok 6

sc 6

Jest to ostatni krok przed instalacją. Po przejściu dalej uruchomi się instalacja systemu.

Krok 7

sc 7

Podsumowanie

Jeżeli instalacja się wykona, zostaniesz automatycznie przeniesiony do systemu CRM.

 • czwartek, 17 sierpień 2017