Jak zainstalować system CRM

W tym artykule znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o instalacji YetiForce CRM - niezbędne informacje, instrukcja instalacji krok po kroku, oraz najczęściej pojawiające się błędy i problemy. Koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi poniższymi informacjami  przed przystąpieniem do instalacji systemu.

Instalacja YetiForce CRM

Instalacja YetiForce CRM jest bardzo prosta. W pierwszej kolejności przygotuj pliki instalacyjne.

 1. Pobierz najnowszą wersję systemu CRM z GitHub.
  UWAGA - Zalecamy pobranie wersji oznaczonych jako "complete", na przykład YetiForceCRM-5.2.0-complete.zip. Jeśli została pobrana inna wersja niż "complete", to przed instalacją systemu należy zainstalować biblioteki przy użyciu yarn'a i composer'a.
  Ważna jest kolejność - najpierw yarn, potem composer.
  Przykładowy skrypt instalacyjny możesz pobrać stąd.
 2. Pobrany plik ZIP rozpakuj, np. za pomocą programu 7-Zip.
 3. Katalog z systemem CRM, który otrzymasz po rozpakowaniu pliku ZIP, skopiuj na serwer WWW, np. za pomocą programu FileZilla.
 4. Następnie postępuj zgodnie z kreatorem, którego wywołasz z poziomu WWW tam, gdzie skopiowałeś pliki YetiForce CRM.

WAŻNE
Osoba instalująca CRM powinna mieć przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie serwerów WWW, baz danych czy też uprawnień na serwerze. 99% problemów instalacyjnych wynika z niewystarczającej wiedzy osób, które instalują aplikacje. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz, poproś kogoś z odpowiednią wiedzą informatyczną. Cała operacja instalacji zajmie maksymalnie 30 minut. Instalacja YetiForce jest podobna do instalacji takich aplikacji jak: WordPress, Joomla, Drupal. Różnice pomiędzy poszczególnymi narzędziami są niewielkie. Tak więc, jeżeli poradziłeś sobie z instalacją systemu klasy CMS, to poradzisz sobie również z YetiForce CRM.

Instalacja została podzielona na kroki. Odpowiadają one kolejno zakładkom, jakie pojawiają się po uruchomieniu kreatora instalacji.

Krok 1

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_1

Na ekranie startowym w kreatorze instalacji dostępna jest możliwość konfiguracji języka instalacji (domyślnie język jest predefiniowany na podstawie języka przeglądarki) oraz wyboru trybu instalacji (nowa instalacja lub migracja z innego systemu). My przejdziemy kroki nowej instalacji. Kliknij przycisk "Instaluj".

Krok 2

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_2

W drugim kroku kreator wymaga zaakceptowania licencji. Licencja YetiForce jest bardzo podobna do licencji GPL, jest otwarta i pozwala na dowolną modyfikację kodu z pozostawieniem informacji o pierwotnym autorze. Przeczytaj w pełni informacje o licencji, ponieważ z perspektywy firmy, dla której wdrażasz to oprogramowanie, jest istotne, na jakich warunkach jest ono wdrażane.

Krok 3

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_3

Zdecyduj, gdzie chcesz zainstalować system - możesz wybrać własny serwer albo dokonać zakupu naszego hostingu lub chmury. Po kliknięciu przycisku "Kup" będziesz miał możliwość dokonania płatności.

Krok 4

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_4

W czwartym kroku jest widoczna aktualna konfiguracja serwera WWW oraz zalecenia, jakie stawia YetiForce CRM (czyli co trzeba zmienić i na jaką wartość). Należy pamiętać, że w zależności od wymagań, jakie się stawia aplikacji CRM, konfiguracja ta może ulec zmianom. Zmiany powinna uwzględnić we własnym zakresie firma wdrożeniowa. Dla przykładu, jeżeli generujesz duże raporty, których czas generowania jest dłuższy niż parametr "max_execution_time", wtedy należy ten parametr ustawić tak, aby czas wykonywania skryptu był zawsze dłuższy niż czas generowania raportu. W przeciwnym wypadku taki raport może się nie wygenerować.

Dla pewności, poproś swojego administratora, aby zapoznał się z tymi wymaganiami dla serwerów WWW. Jeżeli nie będą spełnione wszystkie wymagane parametry i będziesz chciał przejść dalej, to aplikacja pokaże komunikat ostrzegawczy.

Świadomy ryzyka związanego z niepoprawną konfiguracją środowiska WWW, możesz przejść dalej, klikając przycisk "OK".

Krok 5

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_5

Na tym etapie musisz wypełnić podstawowe dane dostępowe do bazy danych i ustawić parametry wyjściowe dla systemu CRM. Na podstawie tych danych system utworzy bazę danych (o ile opcja ta została aktywowana), przegra strukturę bazy danych razem z podstawowymi rekordami oraz utworzy konto administratora, do którego będziesz mógł się zalogować po instalacji.

Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowe dane dostępowe do bazy danych wyświetli się komunikat.

W takim wypadku musisz cofnąć się do ekranu poprzedniego i prawidłowo wprowadzić dane dostępowe. Jeżeli wszystko zostanie uzupełnione prawidłowo, zobaczysz ekran podobny do tego, który jest w kroku następnym.

Krok 6

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_6

Krok 7

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_7

Jest to ostatni krok przed instalacją. Po przejściu dalej rozpocznie się instalacja systemu.

Krok 8

yetiforce_crm_-_instalacja_-_krok_8

Podsumowanie

Jeżeli instalacja zostanie wykonana prawidłowo, zostaniesz automatycznie przeniesiony do systemu CRM.

 • piątek, 06 wrzesień 2019