Jak prawidłowo skonfigurować portal

Jednym elementem instalacji portalu jest konfiguracja systemu tak aby portal była gotowy do używania. Tutorial pokazuje co i w jakiej kolejności skonfigurować.

1. Profile

Należy utworzyć nowy profil, który będzie określał do czego użytkownicy portalu mają mieć dostęp. Zarządzanie profilami znajduje się w "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Profile".

profile_edycja_pl.png

2. Role

Utworzony wcześniej profil należy przydzielić do nowej roli. W tym celu należy przejść do "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Role" i utworzyć nową rolę z wybranym wcześniej utworzonym profilem.

role_edycja_pl.png

3. Użytkownicy

Kolejnym elementem do konfiguracji są użytkownicy, należy utworzyć nowego użytkownika z wcześniej utworzoną rolą. Tworzenie użytkownika znajduje się w panelu "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Użytkownicy" Użytkownik będzie potrzebny do określenia uprawnień oraz będzie domyślnym właścicielem dla nowo tworzonych rekordów.

Użytkownicy_lista2_pl.png

4. Web service - Aplikacje

Następnym krokiem jest dodanie aplikacji dla API "Konfiguracja systemu > Integracja > Web service - Aplikacje" o typie "Webservice Premium". Umożliwi to korzystanie z kontenera API "Webservice Premium", pełna dokumentacja znajduje się pod adresem  https://doc.yetiforce.com/api

"API Webservice Premium" jest płatne, wymaga wykupienia dodatku YetiForce Webservice Premium

WebserviceApps_edycja2_pl.png

5. Menu

Kolejnym elementem do konfiguracji jest menu, jest wymagane do działania portalu.

Panel konfiguracyjny znajduje się w "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Menu - konfiguracja".

Dzięki utworzeniu odrębnego menu które będzie tylko dostępne dla portalu ograniczamy widoczność dostępnych modułów. 

Aby moduły były widoczne muszą być nadane uprawnienia w profilach, bez tego moduł się nie pojawi w menu.

Menu_portal2_pl.png

6. Pola dostępowe do rekordu

Punkt wymagany tylko dla użytkowników web service o typie różnym od "Uprawnienia na podstawie użytkownika".

Gdy mamy użytkowników API przypisanych do kontaktów wymagane jest dodanie pola dzięki któremu będziemy kontrolować dostęp do rekordów.

Bez tego pola nie będzie dostępu do rekordów w portalu. Dlatego należy dodać pole o typie "Aplikacja Web service" dla danej aplikacji web service.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy nieć kilka portali/aplikacji web service i oddzielnie dla każdego z nich kontrolować dostępność rekordów.

Każdy moduł który ma być dostępny w portalu musi mieć to pole dodane to pole.

Dodawanie pól znajduje się w panelu "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Moduły - pola".

LayoutEditor_dodanie_pol_systemowego3_pl.png

Zarządzanie udostepnieniem rekordów w portalu

Share_record_in_portal_pl.png

7. Widoczność i domyślne wartości pól

Panel daje możliwość zarządzania dostępnością oraz domyślną wartością pól dla portalu.
Umożliwia to wyłączenie pól obowiązkowych takich jak np. status, właściciel rekordu oraz narzucenie wartości domyślnej tylko dla portalu/API.
Czyli wszystkie rekordy które będą tworzone z portalu/API będą miały tą wartość ustawioną.

Zażądanie polami w portalu jest dostępne w panelu "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Moduły - pola".

LayoutEditor_api_widocznosc_pl.png

 

8. Uprawnienia do wartości słownikowych

Dla pól słownikowych bazujących na rolach należy określić jakie wartości mają być dostępne w portalu/API.
Bez tego użytkownik tworząc/edytując rekord w portalu nie będzie miał listy wyboru dla pól słownikowych opartych o role.

Panel konfiguracyjny znajduje się w "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Pola - słowniki".

Picklist_wartosc_rola_pl.png

9. Web service - Użytkownicy

Dla użytkowników web service o typie różnym od "Uprawnienia na podstawie użytkownika" należy utworzyć wcześniej Kontrahenta i Kontakt

Ostatnim krokiem jest dodanie użytkowników portalu, można to zrobić w panelu "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Web service - Użytkownicy".

Ustawić hasło można tylko z poziomu CRM podczas tworzenia użytkownika, potem jest tylko możliwość zmiany/resetu z portalu klienta.

WebserviceUsers_dodanie_pl.png

 

  • czwartek, 18 listopad 2021