Jak zainstalować system CRM

W tym artykule znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o instalacji YetiForce CRM - niezbędne informacje, instrukcja instalacji krok po kroku, oraz najczęściej pojawiające się błędy i problemy. Koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi poniższymi informacjami  przed przystąpieniem do instalacji systemu.

Instalacja YetiForce CRM

Instalacja YetiForce CRM jest bardzo prosta. Instalacja odbywa się jak większość aplikacji webowych, za pomocą kreatora przez przeglądarkę.

Przed instalacją sprawdź czy twój serwer jest zgodny z wymaganiami: Wymagania dla serwera WWW lub Jak zainstalować YetiForce na Debian 10

Osoba instalująca CRM powinna mieć przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie serwerów WWW, baz danych czy też uprawnień na serwerze. 99% problemów instalacyjnych wynika z niewystarczającej wiedzy osób, które instalują aplikacje. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz, poproś kogoś z odpowiednią wiedzą informatyczną. Cała operacja instalacji zajmie maksymalnie 2 - 30 minut. Instalacja YetiForce jest podobna do instalacji takich aplikacji jak: WordPress, Joomla, Drupal. Różnice pomiędzy poszczególnymi narzędziami są niewielkie. Tak więc, jeżeli poradziłeś sobie z instalacją systemu klasy CMS, to poradzisz sobie również z YetiForce CRM.

Krok 1 - Pobierz i wgraj pliki systemu

W pierwszej kolejności przygotuj pliki instalacyjne. Źródła skąd można pobrać system znajduje się na github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM

 1. Pobierz najnowszą wersję systemu CRM
  UWAGA - Zalecamy pobranie wersji oznaczonych jako "complete", na przykład YetiForceCRM-6.2.0-complete.zip. Jeśli została pobrana inna wersja niż "complete", to przed instalacją systemu należy zainstalować biblioteki przy użyciu yarn'a i composer'a.
  Ważna jest kolejność - najpierw yarn, potem composer.
  Przykładowy skrypt instalacyjny możesz pobrać stąd.
 2. Pobrany plik ZIP rozpakuj, np. za pomocą programu 7-Zip.
 3. Katalog z systemem CRM, który otrzymasz po rozpakowaniu pliku ZIP, skopiuj na serwer WWW, np. za pomocą programu FileZilla, WinSCP.
 4. Następnie postępuj zgodnie z kreatorem, którego wywołasz z poziomu WWW tam, gdzie skopiowałeś pliki YetiForce CRM.

Lub z konsoli bash:

cd /home/yfprod/html/
wget -O YetiForceCRM.zip https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/releases/download/6.2.0/YetiForceCRM-6.2.0-complete.zip
unzip YetiForceCRM.zip
chown -R yfprod:yfprod /home/yfprod/html/

Krok 2 - Uruchomienie kreatora instalacji

Uruchom w oknie przeglądarki adres docelowy Twojego CRM, system powinien pokazać kreator instalacji. Jeśli nie to może oznaczyć że wystąpiły jakieś problemy, możesz spróbować uruchomić adres: __SITE_URL__/install/Install.php np. https://gitdeveloper.yetiforce.com/install/Install.php

2021-08-09_12-48-53.png

Na ekranie startowym w kreatorze instalacji dostępna jest możliwość konfiguracji języka instalacji (domyślnie język jest predefiniowany na podstawie języka przeglądarki) oraz wyboru trybu instalacji (nowa instalacja lub migracja z innego systemu). My przejdziemy kroki nowej instalacji. Kliknij przycisk "Instaluj".

Krok 3 - Zapoznanie się z warunkami licencji i ich akceptacja

2021-08-09_12-49-19.png

W drugim kroku kreator wymaga zaakceptowania licencji. Licencja YetiForce jest bardzo podobna do licencji MIT, jest otwarta i pozwala na dowolną modyfikację kodu z pozostawieniem informacji o pierwotnym autorze. Przeczytaj w pełni informacje o licencji, ponieważ z perspektywy firmy, dla której wdrażasz to oprogramowanie, jest istotne, na jakich warunkach jest ono wdrażane.

Krok 4 - Wybierz rodzaj instalacji

2021-08-09_12-50-26.png

Zdecyduj, gdzie chcesz zainstalować system - możesz wybrać własny serwer albo dokonać zakupu naszego hostingu lub chmury. Po kliknięciu przycisku "Kup" będziesz miał możliwość dokonania płatności.

Krok 5 - Weryfikacja konfiguracji serwera

2021-08-09_12-50-37.png

W czwartym kroku jest widoczna aktualna konfiguracja serwera WWW oraz zalecenia, jakie stawia YetiForce CRM (czyli co trzeba zmienić i na jaką wartość). Należy pamiętać, że w zależności od wymagań, jakie się stawia aplikacji CRM, konfiguracja ta może ulec zmianom. Zmiany powinna uwzględnić we własnym zakresie firma wdrożeniowa. Dla przykładu, jeżeli generujesz duże raporty, których czas generowania jest dłuższy niż parametr "max_execution_time", wtedy należy ten parametr ustawić tak, aby czas wykonywania skryptu był zawsze dłuższy niż czas generowania raportu. W przeciwnym wypadku taki raport może się nie wygenerować.

Dla pewności, poproś swojego administratora, aby zapoznał się z tymi wymaganiami dla serwerów WWW. Jeżeli nie będą spełnione wszystkie wymagane parametry i będziesz chciał przejść dalej, to aplikacja pokaże komunikat ostrzegawczy.

Świadomy ryzyka związanego z niepoprawną konfiguracją środowiska WWW, możesz przejść dalej, klikając przycisk "OK".

Krok 6 - Konfiguracja dancyh dostępowych

2021-08-09_12-52-41.png

Na tym etapie musisz wypełnić podstawowe dane dostępowe do bazy danych i ustawić parametry wyjściowe dla systemu CRM. Na podstawie tych danych system utworzy bazę danych (o ile opcja ta została aktywowana), wgra strukturę bazy danych razem z podstawowymi danymi oraz utworzy podstawowe konto administratora, do którego będziesz mógł się zalogować po instalacji.

Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowe dane dostępowe do bazy danych pokaże się błąd.

W takim wypadku musisz cofnąć się do ekranu poprzedniego i prawidłowo wprowadzić dane dostępowe. Jeżeli wszystko zostanie uzupełnione prawidłowo, zobaczysz ekran podobny do tego, który jest w kroku następnym.

Krok 7 - Podsumowanie danych

2021-08-09_12-53-44.png

Krok 8 - Wprowadzenei danych rejestracyjnych

2021-08-09_12-54-03.png

Wprowadzamy dane firmy która będzie korzystała z CRM-a, te dane będą potem używane do rejestracji systemu.

Zgodnie z zapisami licencji każdy system musi być zarejestrowany po okresie próbnym 14 dni.

Krok 9 - Import bazy danych oraz konfigurowanie systemu

2021-08-09_12-54-36.png

Jeżeli instalacja zostanie wykonana prawidłowo, zostaniesz automatycznie przeniesiony do systemu CRM.

2021-08-09_12-54-42.png

 • piątek, 06 wrzesień 2019