Jak zainstalować system YetiForce Portal

W tym artykule pokażemy jak można szybko zainstalować YetiForce Portal 2. Portal może służyć jako miejsce przeznaczone dla klienta, dostawcy lub partnera. Jest to uniwersalne narzędzie do komunikacji z wszystkimi osobami z którymi współpracujemy.

Instalacja YetiForce Portal (YetiForcePortal2)

Instalacja Portalu odbywa się tak samo jak CRM-a, za pomocą kreatora przez przeglądarkę.

Przed instalacją sprawdź czy twój serwer jest zgodny z wymaganiami, portal ma takie same wymagania jak CRM: Wymagania Portalu dla serwera WWW lub Jak zainstalować YetiForce na Debian 10

Osoba instalująca Portal powinna mieć przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie serwerów WWW, baz danych czy też uprawnień na serwerze. 99% problemów instalacyjnych wynika z niewystarczającej wiedzy osób, które instalują aplikacje. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz, poproś kogoś z odpowiednią wiedzą informatyczną. Cała operacja instalacji zajmie maksymalnie 2 - 10 minut.

Uproszczona instrukcja instalacji znajduje się na github

Krok 1 - Pobierz i wgraj pliki systemu

W pierwszej kolejności przygotuj pliki instalacyjne. Źródła skąd można pobrać system znajduje się na github.com/YetiForceCompany/YetiForcePortal2

 1. Pobierz najnowszą wersję Portalu
  UWAGA - Zalecamy pobranie wersji oznaczonych jako "complete", na przykład YetiForcePortal2-6.2-complete.zip. Jeśli została pobrana inna wersja niż "complete", to przed instalacją systemu należy zainstalować biblioteki przy użyciu yarn'a i composer'a.
  Ważna jest kolejność - najpierw yarn, potem composer.
  Przykładowy skrypt instalacyjny możesz pobrać stąd.
 2. Pobrany plik ZIP rozpakuj, np. za pomocą programu 7-Zip.
 3. Katalog z Portalem, który otrzymasz po rozpakowaniu pliku ZIP, skopiuj na serwer WWW, np. za pomocą programu FileZilla, WinSCP.
 4. Następnie postępuj zgodnie z kreatorem, którego wywołasz z poziomu WWW tam, gdzie skopiowałeś pliki YetiForce Portal.

Lub z konsoli bash:

cd /home/yfprod/html/
wget -O YetiForcePortal2.zip https://github.com/YetiForceCompany/YetiForcePortal2/releases/download/6.2/YetiForcePortal2-6.2-complete.zip
unzip YetiForcePortal2.zip
rm YetiForcePortal2.zip
chown -R yfprod:yfprod /home/yfprod/html/

Krok 2 - Uruchomienie kreatora instalacji

Uruchom w oknie przeglądarki adres docelowy Twojego CRM, system powinien pokazać kreator instalacji. Jeśli nie to może oznaczyć że wystąpiły jakieś problemy, możesz spróbować uruchomić adres: __SITE_URL__/index.php?module=Install&view=Install np. https://gitdeveloper.yetiforce.com/index.php?module=Install&view=Install

2021-08-10_12-30-43.png

Na ekranie startowym w kreatorze instalacji dostępna jest możliwość konfiguracji języka instalacji.

Krok 3 - Wprowadzanie danych dostępowych

UWAGA: Ten krok wymaga aktywnego dostępu do API !!!
W razie problemów zapoznaj się z dokumentacją oraz informacjami na github

 Dane dostępowe można znaleść w CRM panelu "Konfiguracja systemu  >  Integracja  >  Web service - Aplikacje".

Ważne! Punkt wymaga zapoznania z artykułem "Jak prawidłowo skonfigurować portal"

2021-08-10_12-36-16.png

 2021-08-10_12-34-53.png

Krok 4 - Strona logowania do portalu

Po kliknięcu "instaluj" pokaże się strona logowania. Wprowadzamy dane do logowania utworzone w CRM panelu Konfiguracja systemu  >  Integracja  >  Web service - Użytkownicy

2021-08-10_12-39-31.png

 • wtorek, 10 sierpień 2021