Migracja na nowy serwer

W celu prawidłowego przeniesienia systemu CRM na inny serwer należy zrobić pełną kopię systemu (pliki i baza danych). Najlepiej spakować programem do kompresji danych.

Ważne aby przed wgraniem i uruchomieniem systemu sprawdzić jego konfigurację zgodnie z artykułem "Wymagania dla serwera WWW" lub zgodnie z wymaganiami z wbudowanego narzędzia do weryfikacji konfiguracji "Serwer - konfiguracja".

Po wgraniu plików i zaimportowaniu bazy danych aktualizujemy następujące pliki:

  • config/Main.php
/** Backslash is required at the end of URL */
public static $site_URL = 'http://yeti/';

Sprawdzamy czy jest włączone wymuszone HTTPS, jeśli na starym serwerze był HTTPS i włączone przekierowanie a nowy serwer nie ma aktywnego HTTPS, to moga się pojawić problemy.

/** Force site access to always occur under SSL (https) for selected areas. You will not be able to access selected areas under non-ssl. Note, you must have SSL enabled on your server to utilise this option. */
public static $forceSSL = false;
  • config/Db.php
/** Gets the database server */
public static $db_server = 'localhost';
/** Gets the database port */
public static $db_port = '3306';
/** Gets the database user name */
public static $db_username = 'root';
/** Gets the database password */
public static $db_password = '';
/** Gets the database name */
public static $db_name = 'yetiforce';
  • config/Modules/OSSMail.php
/** Root directory */
public static $root_directory = '/var/www/YetiForceCRM/';

Zawsze po przeniesieniu systemu na nowy serwer uruchamiamy weryfikację konfiguracji serwera (Serwer - konfiguracja) oraz uruchamiamy wywołanie mechanizmów CRON-a (Uruchamianie crona).

Warto też sprawdzić czy niedozwolone domeny do pobierania i linkowania nie uległy zmianie:

  • config/Security.php
/** Restricted domains */
public static $EMAIL_FIELD_RESTRICTED_DOMAINS_VALUES = ['yetiforce.com','github.com'];

Jeśli na serwerze mamy dostępny katalog dla kopii zapasowej, to możemy go włączyć:

  • config/Components/Backup.php
/** Backup catalog path. */
public static $BACKUP_PATH = '';

Przeniesienie na nowy serwer wymaga ponownej rejestracji systemu.

  • poniedziałek, 08 lipiec 2019