Migracja systemu na nowy serwer lub przywrócenie go z backupu

Migracja lub przywracanie systemu z backupu odbywa się w kilku krokach. By mieć pewność, że wykonujesz ją poprwanie, zapoznaj się z artykułem poniżej.

1. Wgraj pliki do katalogu web root. 

2. Wgraj bazę danych.

3. Aktualizacja plików konfiguracyjnych.

Po wgraniu plików i zaimportowaniu bazy danych zaktualizuj następujące pliki:

  • config/Main.php
/** Backslash is required at the end of URL */
public static $site_URL = 'https://example.yetiforce.cloud/';
  • config/Db.php
/** Gets the database server */
public static $db_server = 'localhost';
/** Gets the database port */
public static $db_port = '3306';
/** Gets the database user name */
public static $db_username = 'root';
/** Gets the database password */
public static $db_password = '';
/** Gets the database name */
public static $db_name = 'yetiforce';

Warto też sprawdzić czy niedozwolone domeny do pobierania i linkowania nie uległy zmianie:

  • config/Security.php
/** Restricted domains */
public static $EMAIL_FIELD_RESTRICTED_DOMAINS_VALUES = ['yetiforce.com','github.com'];

Sprawdź czy jest włączone wymuszone HTTPS, jeśli na starym serwerze był HTTPS i włączone przekierowanie a nowy serwer nie ma aktywnego HTTPS, to moga się pojawić problemy.

  • config/Security.php
/** Force site access to always occur under SSL (https) for selected areas. You will not be able to access selected areas under non-ssl. Note, you must have SSL enabled on your server to utilise this option. */
public static $forceHttpsRedirection = false;

Jeśli na serwerze mamy dostępny katalog dla kopii zapasowej, to możemy go włączyć:

  • config/Components/Backup.php
/** Backup catalog path. */
public static $BACKUP_PATH = '';

4. Zweryfikuj czy konfiguracja zgadza się z wymaganiami. 

Zawsze po przeniesieniu systemu na nowy serwer, przywróceniu z backupu lub aktualizacji serwera LAMP uruchom weryfikację konfiguracji serwera zgodnie z wymaganiami z wbudowanego narzędzia do weryfikacji konfiguracji (Serwer - konfiguracja) lub artykułu "Wymagania dla serwera WWW".

Jeśli serwer nie spełnia wymogów, nie należy z niego korzystać, ponieważ może to powodować utratę danych. Jeśli jakieś parametry widnieją na żółto lub czerwono, to należy je poprawić. 

Ważnym jest również to, aby właścicielem plików był ten sam użytkownik na którym działa serwer www (apache, nginx).

5. Uruchom i zweryfikuj działanie CRON-a

6. Zarejestruj ponownie system

Przeniesienie na nowy serwer lub przywrócenie z backupu wymaga ponownej rejestracji systemu.

7. Aktaulizacja dodatków

Niektóre dodatki mogą wymagać ponownej konfiguracji podczas zmiany lokalizacji lub adresu CRM.

7.1 YetiForce Outlook Integration Panel

Wymaga ponownej reinstalacji i zainstalowania nowego pliku XML.
Stary dodatek zainstalowany w Outlook należy usunąć, pobrać nowy plik XML z panelu CRM zgodnie z instrukcją.

 

Uwagi:

W celu prawidłowego przeniesienia systemu CRM na inny serwer należy zrobić pełną kopię systemu (pliki i baza danych). Najlepiej spakować programem do kompresji danych np.

zip -r `date +"%Y%m%d_%H%M"`.zip __CRM_PATH__ -q
tar -zcvf /var/www/html/`date +"%Y%m%d_%H%M"`.tar.gz /var/www/html/

Podczas przenoszenia lub przywracania systemu nie może wystąpić żaden błąd, ponieważ później może okazać sie, że baza jest niekompletna.

  • poniedziałek, 08 lipiec 2019