Proces instalacji zakończył się niepowodzeniem

Co zrobić gdy na początku instalacji system pokaże komunikat "Nieprawidłowe ID sesji"?

2021-08-09_09-22-58.png

2021-08-09_09-19-51.png

Co oznacza komunikat "Nieprawidłowe ID sesji"

 "Wysłany ID sesji nie jest zgodny z otrzymanym z serwera. Zalecamy usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki, a jeśli to nie naprawi problemu, zalecamy poprawienie konfiguracji serwera."

Błąd pojawia się często, gdy na jednym adresie jest lub było kilka instancji CRM w różnych wersjach CRM. Różne wersje CRM mają różną konfigurację cookie i dlatego czasem podczas instalacji nie można zaktualizować ID sesji.

Można to sprawdzić w konsoli przeglądarki.

2021-08-09_09-48-59.png

Naprawa nieprawidłoweg ID sesji

Naprawa jest prosta, wystarczy usunąć pamięć podręczną przeglądarki lub usunąć wszystkie cookie dla domeny (na której jest uruchamiany system).

Tylko należy zwróci uwagę aby usunąć cookie dla HTTP i HTTPS !!!

 HTTP

2021-08-09_09-55-03.png

HTTPS

2021-08-09_09-55-59.png

Jak usunąć pamięć podręczną przeglądarki tylko dla jednej domeny

Łatwo można usunąć całą pamięć przeglądarki, ale jak to zrobić tylko dla jednej domeny, aby nie tracić wszystkich danych?

W narzędziach deweloperskich jest możliwość podejrzenia i usunięcia danych podręcznych. Każda przeglądarka może mieć gdzie indziej opcje usuwania.

Więcej szczegółów w artykule Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki?

clear.png