Tworzenie społeczności

Chcemy zbudować wokół systemu YetiForce dużą społeczność, która wspólnie tworzy i rozwija najlepszy otwarty system dla firm. W tym celu nasz projekt znajduje się na GitHub czyli w miejscu gdzie społeczność i otwarte projekty się uzupełniają i wyznaczają wspólny kierunek rozwoju.

Otwartość projektu pozwala każdej osobie, której spodoba się nasz system na dołączenie, wprowadzanie zmian i udzielanie się w społeczności. Aby ujednolicić zasady jakimi kieruje się społeczność, stworzyliśmy kilka ogólnych zasad, które pozwolą wyznaczyć odpowiednie kanony.

1. Kto może dołączyć do społeczności

 • Społeczność jest otwarta na wszystkich, którzy chcą razem z nami tworzyć jeszcze lepszy otwarty system YetiForce.

2. Język dyskusji

 • Oficjalnym językiem społeczności jest język angielski, który jest językiem uniwersalnym i stanowi podstawę naszej społeczności.
 • Zespół YetiForce udzielać będzie wsparcia w języku angielskim i polskim.
 • Społeczność może pisać również w innych językach, wówczas należy wątek oznaczyć językiem np. [PL], [DE]. Należy jednak pamiętać, że wątki które będą w innym języku niż EN/PL będą zamykane o ile nikt nie będzie się w nim udzielał - niezależnie od tego, czy odpowiedź została udzielona czy też nie. 
 • Należy pamiętać, że w dyskusji biorą udział osoby, dla których język angielski jest językiem obcym, dlatego proponujemy skupiać się przede wszystkim nad merytoryczną logiką wypowiedzi, a nie na poprawności zdania.

3. Kultura wypowiedzi

 • Ze względu na różne charaktery poszczególnych osób jak również odmienne poglądy, należy przede wszystkich szanować uczestników dyskusji, tak aby ich nie urazić. YetiForce nie planuje moderowania wypowiedzi społeczności, osoby stanowiące społeczność pełnią najczęściej kierownicze stanowiska w firmach, dlatego przyjmujemy za oczywiste, że osoby takie będą prowadziły dyskusje na wysokim poziomie merytorycznym z uszanowaniem innych. 
 • Jeżeli wypowiedzi poszczególnych osób będą w sposób bezpośredni atakować firmę/produkt YetiForce lub innych uczestników dyskusji, to najprawdopodobniej osoby takie będą ignorowane, ponieważ skupiamy się tylko i wyłącznie na dyskusjach merytorycznych i konstruktywnych. W sytuacjach wyjątkowych, wypowiedzi zostaną usunięte a autor zostanie zgłoszony do zablokowania przez zespół GitHub.

4. Grupa docelowa

 • Społeczność jest otwarta dla każdego, jednakże nie każdy znajdzie swoje miejsce w tej społeczności. Przede wszystkim chcielibyśmy skupić tutaj osoby, które chcą z nami budować jeszcze lepszy produkt YetiForce i chcą mieć realny wpływ na jego rozwój, poprzez prowadzenie dyskusji omawiających rozwój krótko i długo falowy. Wyjątkowo dobrze będą się tu czuły osoby, które będą podzielały z nami swoją pasje związaną z rozwiązaniami open source, czy też systemami klasy CRM [i podobnymi]. Oznacza to, że chcemy zbudować społeczność, która będzie ze sobą współpracować przez miesiące, a nawet lata.
 • Jeżeli przyszedłeś do naszej społeczności tylko dlatego aby skrytykować nasze rozwiązanie nie wnosząc jednocześnie żadnej wartości dodanej, to źle się będziesz u nas czuł, ponieważ osoby takie będą ignorowane. Rozmawiamy z osobami, które przede wszystkich wnoszą coś od siebie aby YetiForce był jeszcze lepszy.

5. Porządek dyskusji

 • To jest jeden z ważniejszych punktów, ponieważ pozwala zaoszczędzić dużo czasu i niweluje możliwość pominięcia ważnej wypowiedzi. Jeżeli w jednym temacie, będziesz poruszał wiele wątków, które powinny być oddzielnymi tematami, to najprawdopodobniej nie otrzymasz zadowalającej odpowiedzi. Problem ten dotyczy przede wszystkim "trudnych" tematów, gdzie dyskusja jest żywa i bardzo dynamiczna.
 • Należy pamiętać, że zadając trzy pytania, czasami każde z nich wymaga długich odpowiedzi, często każde z pytań będzie rozwijało dyskusje w innym kierunku, aż dojdzie do momentu, w którym odpowiedzi będą się mieszać i osoby czytające wątek mogą się pogubić. 

6. Wpływ społeczności na rozwój YetiForce

 • Społeczność ma duży wpływ na rozwój systemu YetiForce, wielokrotnie pomysły proponowane na GitHub były wdrażane do YetiForce. Niejednokrotnie społeczność wysyła zmiany systemu bezpośrednio na GitHub, które po naszej weryfikacji były wdrażane bezpośrednio do produktu. Dyskusje, które są prowadzone ze społecznością, mają często ogromny wpływ na to, jak dana funkcjonalność zostanie wprowadzona lub jak już wprowadzona funkcjonalność zostanie zmieniona. 
 • Pomimo tego, że społeczność ma ogromny wpływ, to nie oznacza to, że każda uwaga, propozycja, czy też inna zmiana systemu zostanie zaakceptowana przez nasz zespół i wdrożona. YetiForce Sp. z o.o. budując system YetiForce kieruje się przede wszystkim logiką biznesową, która będzie przyszłością tego systemu. Im większą energię w rozwój systemu będzie wkładać społeczność, tym bardziej my będziemy podatni na zmiany, które są odmienne od naszej wizji. Nie może być tak, że mniejszość wpływa na większość nie mając merytorycznego uzasadnienia swoich zmian. Dopóki YetiForce Sp. z o.o. będzie wkładać więcej energii, pracy i środków na rozwój systemu niż wkłada społeczność, dopóty ostateczna decyzja o wdrożeniu danej funkcjonalności, czy też kierunku rozwoju, będzie przede wszystkim w gestii producenta. Pisząc o energii, pracy i środkach nie mam na myśli ilości postów, czy też osób biorących udział w dyskusji, lecz o rzeczywistej pracy, którą można zaobserwować na GitHub, ponieważ to zmiany na GitHub będą stanowić w przyszłości o rzeczywistej przewadze YetiForce nad innymi systemami open source.
 • poniedziałek, 04 wrzesień 2017