Tagged with: BSD

Co to jest licencja?

Licencja jest to upoważnienie do korzystania z czyjegoś dobra niematerialnego [np. oprogramowania]. Niezależnie od rodzaju licencji, należy pamiętać, że licencja zawiera istotne informacje o naszych prawach i obowiązkach.

What is a license

A license is an authorization to use someone's intangible property, for example software. Licenses contain crucial information about our rights and obligations, regardless of the type of license.