Tagged with: LAMP

How to install YetiForce on Debian 10

In this tutorial, the LEMP installation and configuration for YetiForce on Debian 10 with NGINX/PHP-FPM 7.4/MariaDB server will be presented.

Jak zainstalować YetiForce na Debian 10

W tym samouczku pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować platformę LEMP dla YetiForce na Debian 10 z serwerem NGINX/PHP-FPM 7.4/MariaDB

Web server requirements for YetiForce Portal

YetiForce Portal places certain requirements on web servers - their customization is crucial for the proper functioning of the system. Incorrect server configuration is the most common cause of various problems.

Wymagania CRM dla serwera WWW

YetiForce CRM stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowej instalacji, jak również stabilnej pracy systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów pojawiających się w YetiForce CRM.

Wymagania Portalu dla serwera WWW

YetiForce Portal stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów.