Tagged with: MIT

Co to jest licencja?

Licencja jest to upoważnienie do korzystania z czyjegoś dobra niematerialnego [np. oprogramowania]. Niezależnie od rodzaju licencji, należy pamiętać, że licencja zawiera istotne informacje o naszych prawach i obowiązkach.

Open source według YetiForce

Stworzyliśmy niesamowity produkt rozpowszechniany jako otwarte oprogramowanie, które daje nieograniczone możliwości dla biznesu. Poznaj zalety licencji YetiForce Public License v3 i wykorzystaj ją w organizacji.

Open source by YetiForce

We have created an amazing product distributed as open source software that provides unlimited possibilities for business. Learn about the advantages of YetiForce Public License v4 and use it in your organization.

What is a license

A license is an authorization to use someone's intangible property, for example software. Licenses contain crucial information about our rights and obligations, regardless of the type of license.