Tagged with: open source

Rekordy nieaktywne i rekordy z kosza

Artykuł opisuje sposób przełączania widoku między rekordami aktywnymi, zarchiwizowanymi i w koszu, oraz jak nimi zarządzać lub je przywrócić.

Relacje

Za pomocą tego panelu możemy kontrolować w jaki sposób wyświetlane są informacje dotyczące zakładek rekordów powiązanych, widocznych po wejściu w rekord.

Related field M:M

This field allows you to select many related records, it functions similarly to the “Related field 1:M” field.

Relations

This panel controls the appearance of related record tabs visible in record view. 

Skróty klawiszowe

Zestaw skrótów klawiszowych dodanych do YetiForce CRM i Portalu klienta w celu ułatwienia poruszania się po systemie.

SLA time calculation

The article describes the SLA time calculation mechanism.

 

System update

The process of system update is simpler than the installation or migration process, so every YetiForce CRM administrator should be able to cope with it. One of the most important things that you need to remember is that before attempting to update the system, you should always make a backup copy and begin the process on the testing environment. Updates performed directly on production are one of the most common mistakes made by young administrators. 

 

Słowniki - konfiguracja zliczania czasu

Aby system wiedział jak prawidłowo zliczać czasy na bazie określonych polityk SLA, wymagane jest określenie wartości w słowniku (najlepiej aby to pole było obowiązkowe) np. bazujące na statusie.

The source code of the YetiForce system

Currently, all products distributed by YetiForce are under open source licenses, so they provide access to the source code that can be viewed, copied, modified, and distributed.

Tworzenie pól systemowych

Dla ułatwienia tworzenia tych samych pól lub pól które muszą mieć określone parametry został dodany mechanizm tworzenie pól systemowych.

Tworzenie pola z poziomu skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia pól z poziomu skryptu

Tworzenie rekordu za pomocą skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia rekordów z poziomu skryptu

Verification of the purpose of the visit and user switching

The article describes the functionality of verifying the purpose of the visit and the reason for switching between CRM users.

Web server requirements

YetiForce CRM requires a proper web server configuration. It is a key element for the process of installation as well as for the system to be stable. Most professional web servers meet the requirements presented below. However, in case your server does not meet all the requirements, ask your administrator to adjust the configuration and send him a link to this article. If your administator cannot change the configuration, it might be time to consider upgrading your server.  

01 server www2

Weryfikacja celu wizyty i przełączania użytkowników

Artykuł opisuje funkcjonalność weryfikacji celu wizyty oraz powodu przełączania między użytkownikami CRM.
<<  1 2 3 [45  >>