Tagged with: owasp

Co to jest kod źródłowy?

Najważniejszą zaletą oprogramowania otwartego jest dostęp do kodu źródłowego aplikacji, co w praktyce oznacza, że mamy dostęp do kodu, który jest wynikiem pracy programisty.

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa systemu YetiForce jest kontrola dostępu do funkcjonalności , narzędzi oraz akcji na poziomie użytkownika i administratora. Domyślnie dostęp do każdego elementu systemu [moduł, narzędzie, przycisk, akcja] jest sprawdzany.

Kontrola dostępu do rekordów

Ograniczenie dostępu do danych jest kluczowe z perspektywy organizacji, którym zależy na systemach spełniających regułę "need to know" - czyli przydzielenie minimum koniecznych dostępów oraz "Separation of duties - czyli rozdzielenie obowiązków.

Kontrola dostępu do systemu

W systemie YetiForce organizację najczęściej przechowują wrażliwe i poufne dane dotyczące klientów oraz dotyczące własnej organizacji. Bezpieczny dostęp do aplikacji jest kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa, dlatego sprawdź w jaki sposób zadbaliśmy o bezpieczeństwo.

What is source code?

The most important advantage of open source is the possibility to access the application's source code, which in practice means having access to the code that is the result of the developer's work.