Tagged with: panel administratora

Aktualizacja systemu

W porównaniu do instalacji i migracji systemu, aktualizacja jest bardzo prosta i przyjemna. Każdy administrator YetiForce CRM powinien sobie z nią poradzić. Zanim jednak do niej przejdziemy, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o dobrą kopię zapasową jak również uruchomić cały proces na środowisku testowym. 

Automatyzacja powiadomień w zgłoszeniach

Artykuł opisuje automatyzację powiadomień w zgłoszeniach w celu optymalizacji jednego z najbardziej kluczowych procesów w systemie CRM. 

Dashboard - informacje podstawowe

Ekran monitorowania systemu prezentuje trzy różne typy informacji [ostrzeżenia systemowe zaszyte przez producenta, widżety z ważnymi informacjami o systemie oraz blok ze skrótami, które pozwalają szybciej przejść do ulubionych narzędzi.

Godziny pracy

Godziny pracy to moduł konfiguracyjny, w którym można ustawić godziny pracy firmy i zespołu. Dodatkowo umożliwia określenie domyślnych czasów dla konfiguracji do wyliczeń czasów stanów rekordu.

Konfiguracja polityki SLA

Panel służy do tworzenia szablonów polityk SLA (Service Level Agreement), które określają zasady obliczania czasu bazującego na stanach rekordów dla danego modułu.

yetifforce_polityka_sla_lista.png

Kontrola dostępu do funkcjonalności

Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa systemu YetiForce jest kontrola dostępu do funkcjonalności , narzędzi oraz akcji na poziomie użytkownika i administratora. Domyślnie dostęp do każdego elementu systemu [moduł, narzędzie, przycisk, akcja] jest sprawdzany.

Kontrola dostępu do rekordów

Ograniczenie dostępu do danych jest kluczowe z perspektywy organizacji, którym zależy na systemach spełniających regułę "need to know" - czyli przydzielenie minimum koniecznych dostępów oraz "Separation of duties - czyli rozdzielenie obowiązków.

Kontrola dostępu do systemu

W systemie YetiForce organizację najczęściej przechowują wrażliwe i poufne dane dotyczące klientów oraz dotyczące własnej organizacji. Bezpieczny dostęp do aplikacji jest kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa, dlatego sprawdź w jaki sposób zadbaliśmy o bezpieczeństwo.

Powiadomienia aktywności na rekordzie

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień aktywności na rekordzie.

Relacje

Za pomocą tego panelu możemy kontrolować w jaki sposób wyświetlane są informacje dotyczące zakładek rekordów powiązanych, widocznych po wejściu w rekord.

Użytkownicy - import/eksport

System posiada wbudowany mechanizm importu/eksportu użytkowników, który ułatwia wymianę użytkowników pomiędzy różnymi systemami. Narzędzie jest przydatne przede wszystkim podczas ręcznego zasilania systemu i przed uruchomieniem systemu produkcyjnie. Ze względu na złożoność systemu YetiForce, niektóre pola mają niestandardowy format i mogą wymagać specjalnego dopasowania przed importem.

Użytkownicy - masowa edycja

Masowa modyfikacja użytkowników pozwala na szybsze rozwiązywanie bieżących problemów, dlatego warto nauczyć się, jak wykorzystywać wbudowane mechanizmy [masowa edycja, masowe resetowanie hasła, masowe wyłączenie 2FA] do bieżącej pracy administratora. Należy pamiętać, że masową edycję należy używać z rozwagą i tylko wówczas kiedy jest to konieczne.

Verification of the purpose of the visit and user switching

The article describes the functionality of verifying the purpose of the visit and the reason for switching between CRM users.

Weryfikacja celu wizyty i przełączania użytkowników

Artykuł opisuje funkcjonalność weryfikacji celu wizyty oraz powodu przełączania między użytkownikami CRM.
[12  >>