Tagged with: skrypt

Tworzenie pola z poziomu skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia pól z poziomu skryptu

Tworzenie rekordu za pomocą skryptu

Artykuł opisuje sposoby tworzenia rekordów z poziomu skryptu