Czym jest open source?

Open source (tłum. otwarty kod źródłowy) został zapoczątkowany pod koniec lat ‘90 XX wieku i wywodzi się z ruchu wolnego oprogramowania, który pozwala wszystkim jego użytkownikom na swobodnie jego uruchamianie, edycję i rozprzestrzenianie.
W najszerszym rozumieniu jest to idea nieograniczonego dostępu do kodu źródłowego oprogramowania. W jej myśl każdy ma dostęp do kodu programu i, w zależności od licencji, w różnym stopniu może go modyfikować i rozpowszechniać.

Opublikowano w Open Source