Kolektory rekordów - informacje ogólne

Kolektor rekordów to funkcjonalność, która służy do wczytywania danych z różnych źródeł i umożliwia wyświetlenie oraz uzupełnienie ich w odpowiednich modułach systemu YetiForce.

Kolektory łączą się z bazami danych różnych instytucji poprzez API i na podstawie podanych przez użytkownika danych wejściowych, na przykład NIP, wyszukują pozostałe informacje.

W zależności od dodatku, kolektory mogą jedynie wyświetlać dane w celu ich weryfikacji, lub wyświetlać i uzupełniać dane w odpowiednich polach rekordu.

Kolektory oferujące możliwość autouzupełniania danych mogą być wykorzystywane w akcjach workflow, w celu automatycznej aktualizacji danych, na przykład podczas importu rekordów do systemu. 


Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dodatków można znaleźć w opisie każdego kolektora rekordów w Marketplace:

  • Kraj - lista krajów, w których dany kolektor rekordów może wyszukać dane. 
  • Dostawca danych - podmiot, którego bazy danych używa dany kolektor rekordów. 
  • Moduły - moduły YetiForce, w których dostępny jest dany kolektor rekordów
  • Autouzupełnianie danych w rekordzie - informacja o tym, czy dany kolektor rekordów, poza wyświetleniem informacji, pozwala na automatyczne wklejenie tych danych do odpowiednich pól w rekordzie w YetiForce.
  • Dodatkowa opłata za dostęp do bazy danych - informacja o tym, czy dany Dostawca danych wymaga dodatkowej opłaty za dostęp do swojej bazy danych.
  • Rejestracja konta - informacja o tym, czy dany Dostawca danych wymaga rejestracji konta, by nadać dostęp do swojej bazy danych.

UWAGA: Dostawcy danych zarządzają listą krajów, decydują o dodatkowej opłacie za dostęp do bazy danych, oraz konieczności rejestracji konta.

YetiForce nie odpowiada za poprawność danych znalezionych i uzupełnionych w rekordzie przez kolektory rekordów. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego Dostawcy danych.