Pakiety dla stałych Klientów

Naszym stałym i zaufanym Klientom proponujemy godzinowy sposób rozliczania powierzonych nam prac. Jest to sprawdzony i niezwykle elastyczny model współpracy, który umożliwia przystąpienie do realizacji nawet najbardziej wymagających zadań już w ciągu 3 dni roboczych. Dzięki jego prostym założeniom, to Klient decyduje, jakie prace w danym momencie ma wykonać przydzielony do niego zespół naszych specjalistów. Dodatkowo może on na bieżąco śledzić postępy projektu, zachowując przy tym pełną kontrolę nad jego budżetem.

Przykłady działań, na które można przeznaczyć zakupione godziny programistyczne:

  • Kompleksowe wdrożenie oprogramowania YetiForce CRM w firmie;
  • Dostosowanie obecnych lub stworzenie nowych modułów, funkcjonalności i innych rozwiązań w systemie zgodnie z potrzebami biznesowymi Klienta;
  • Wykonanie integracji YetiForce CRM z dowolnym narzędziem zewnętrznym wykorzystywanym w firmie (system ma wbudowane API);
  • Przeprowadzenie aktualizacji niestandardowej (modyfikowanej) instalacji oprogramowania YetiForce CRM do nowszej wersji;
  • Naprawa błędów spowodowanych nieprawidłową konfiguracją systemu;
  • Dokonanie migracji z innego oprogramowania CRM do YetiForce CRM;
  • Szkolenia dla użytkowników i administratorów z obsługi i zarządzania systemem YetiForce CRM.

Poniższe ceny pakietów oraz stawki za roboczogodzinę obowiązują w przypadku dokonania płatności przed rozpoczęciem zleconych prac.
Jeżeli chciałbyś współpracować z nami w modelu projektowym (płatności następują po zrealizowaniu poszczególnych etapów prac), to wówczas należy zawrzeć z nami umowę ramową, a stawka za roboczogodzinę jest stała (bez względu na liczbę godzin przewidzianych w umowie) i wynosi 200 zł netto.

10 H
1 800
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 180 zł netto
25 H
4 375
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 175 zł netto
50 H
8 500
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 170 zł netto
100 H
16 500
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 165 zł netto
150 H
24 000
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 160 zł netto
200 H
31 000
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 155 zł netto
250 H
37 500
netto
Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 150 zł netto

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem innej liczby godzin niż te, które są przedstawione w powyższych pakietach, to napisz do nas na adres: hello@yetiforce.com.

©2021 YetiForce. All Rights Reserved.