Newsletter YetiForce
bg_yetiforcekorzysci.jpg

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera o przetwarzaniu danych osobowych w firmie YetiForce Sp. z o.o.

 

§1 

Administratorem Danych Osobowych Subskrybenta jest YetiForce Sp. z o.o. [Spółka] z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez e-mail gdpr@yetiforce.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

§2 

Spółka nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

§3 

Dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4

Dane osobowe Subskrybenta będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji. Można to zrobić wysyłając z adresu mailowego na jakiego otrzymał newslettera, e-mail w temacie którego znajduje się słowo “Wypisz” a e-mail ten zostanie przesłany na adres newsletter@yetiforce.com .

§5

Subskrybent posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

§6

Subskrybent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

§7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

§8

Dane osobowe Subskrybenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§9

Dane osobowe Subskrybenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§10

Dane osobowe Subskrybenta mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wysyłki newslettera.