Dodatek YetiForce Kanban Board dostępny jest od wersji YetiForce CRM 6.3

YetiForce Kanban Board

Tablica Kanban to narzędzie używane głównie do zarządzania projektami, jednak w YetiForce CRM widok ten jest dostępny we wszystkich modułach użytkownika, w których przechowywane są dane. Kanban pomaga zwizualizować dane grupując je w przeróżny sposób, efektywnie definiować ilość pracy w toku i zwiększać wydajność.

Tablice w widoku Kanban wykorzystują karty i kolumny które możemy łatwo konfigurować w panelu według potrzeb naszej firmy. Ponadto, w systemie YetiForce CRM można stworzyć wiele tablic dla jednego modułu które przedstawią dane pogrupowane na różne sposoby.


Korzyści płynące z wykorzystania widoku Kanban:

  • Zastosowanie tego rozwiązania pomoże usprawnić komunikację między wszystkimi członkami zespołu i działami firmy, dzięki czemu zwiększy się wydajność i produktywność zespołu.
  • Wizualizacja przepływu pracy wpłynie na optymalizację procesów biznesowych firmy, pomoże odnaleźć obszary potencjalnie problematyczne, takie jak na przykład wąskie gardła.
  • Tablica działa dla dowolnego modułu użytkownika z danymi
  • Konfiguracja sposobu prezentacji danych dla każdej tablicy oddzielnie
  • Obsługiwane typu pól: Słownikowe, Właściciel rekordu
  • Możliwość pokazania podsumowania pól liczbowych i walutowych
  • Obsługuje kolory i ikony dla pól i wartości
  • Umożliwia szybką edycję danych
Micro
5.00
miesięcznie
Dla ≤20 użytkowników
Mały
12.00
miesięcznie
Dla 21 - 50 użytkowników
Średni
25.00
miesięcznie
Dla 51 -  250 użytkowników
Duży
50.00
miesięcznie
Dla 251-1000 użytkowników
Korporacja
100.00
miesięcznie
Dla >1000 użytkowników

Wszystko co musisz wiedzieć o YetiForce Kanban Board

» W jakich modułach mogę włączyć widok Kanban?

Widok Kanban jest jest dostępny w standardowych modułach użytkownika systemu YetiForce, czyli w modułach które zawierają standardową listę rekordów.

Dodatek może nie działać w modułach wykonanych przez firmy, które nie są autoryzowanym partnerem YetiForce.