• Home
  • Blog
  • Porównanie rozwoju systemów CRM open source

Porównanie rozwoju systemów CRM open source

Blog

Wybór odpowiedniego systemu w firmie to bardzo ważny proces decyzyjny, w szczególności jeżeli tym systemem ma być CRM, czyli system który wpływa na działy marketingowe i sprzedażowe a ostatecznie na wynik finansowy naszej firmy. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji powinniśmy zapoznać się z każdym możliwym aspektem produktu jaki wybierzemy. Jest to o tyle ważne, że systemów do wyboru jest bardzo dużo, dlatego czasem na nasz wybór wpływają szczegóły.
Wiele projektów obecnie można znaleźć na GitHub (platforma do pracy grupowej nad projektami programistycznymi), oznacza to, że możemy porównać poszczególne systemy pod wieloma względami np. liczba zmian, popularność, jakość kodu, wielkość społeczności developerskiej. W tym artykule skupimy się na liczbie zmian, która w sposób bezpośredni wpływa na dynamikę i innowacyjność.

Liczba zmian w otwartych systemach CRM

 rozwoj 1 
Porównanie systemów CRM pod względem liczby zmian (okres 12 miesięcy z podziałem na tygodnie)
 rozwoj 2 
Porównanie systemów CRM pod względem liczby zmian (okres 12 miesięcy sumarycznie)
  

Podsumowanie

Wszystkie dane zawarte w wykresach są publicznie dostępne na GitHub. Na podstawie liczby zmian możemy wywnioskować, że obecnie projekty takie jak VtigerCE, SugarCE praktycznie się nie rozwijają (nie mają aktywnej społeczności lub producent rozwiązania przestał wspierać projekt). Z perspektywy czasu projekty te będą znacznie odbiegać pod względem funkcjonalnym, biznesowym i bezpieczeństwa od systemów, które dynamicznie rozbudowują swój system (YetiForce, ODOO). Dla firmy, która buduje system z perspektywy lat, ocena dynamiki rozwoju jest ważnym elementem wpływającym na ostateczną decyzję.

Mariusz Krzaczkowski

09 November 2022

KNOWLEDGE BASE

YetiForce S.A.
al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 884 999 998

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2024 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.