YetiForce
Licencja oprogramowania
 

Wybierając oprogramowanie open source dla swojej firmy warto mieć na uwadze rodzaj i zapisy licencji, na której wydany jest produkt. Nierzadko zdarza się, że licencje, na których oferowane są popularne aplikacje biznesowe nie są korzystne dla firm, które ich używają.

Pisząc licencję YetiForce naszym priorytetem było stworzenie licencji, która nie tylko jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia, bez zawiłych zapisów i niejasności, ale również takiej, która nie będzie tworzyła niepotrzebnych ograniczeń w firmach, które zdecydowały się na wybór YetiForce.

Poniżej znajdziesz wszystkie dotychczasowe licencje oprogramowania YetiForce.

 

Licencja Publiczna YetiForce wersja 5.0

YetiForce Public License v5
Producent: YetiForce S.A., PL1180002425
Email: registration@yetiforce.com (rejestracja Oprogramowania)

Gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

  1. Każdy plik będący na niniejszej licencji, musi zawierać treść tej licencji lub link do treści licencji;
  2. Oprogramowanie musi, o ile jest to technicznie możliwe, zostać zarejestrowane u Producenta Oprogramowania za pomocą wbudowanego formularza albo za pośrednictwem wiadomości Email zgodnie z opisem na stronie WWW Producenta. Obowiązkowi rejestracji podlega każdy Podmiot, który korzysta, konfiguruje lub modyfikuje Oprogramowanie, niezależnie czy czyni to dla siebie czy na zlecenie innych podmiotów. W przypadku zespołów osób, tj. organizacja, firma, rodzina lub dowolna grupa osób, wystarczy zarejestrować tylko zespół osób podając dane organizacji/firmy lub dane jednej osoby z rodziny/grupy. Jeżeli pomimo wielu prawidłowych prób rejestracji Oprogramowania nie ma kontaktu z Producentem, Podmiot może samodzielnie wygenerować klucze rejestracji;
  3. Dane przekazane do rejestracji muszą być prawdziwe, a wszystkie przekazane informacje rejestrowe mogą być wykorzystane przez Producenta do celów marketingowych (tj. przygotowanie statystyk, publikacja na stronie www). Producent nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje poufność danych osobowych;
  4. W systemie nie można zmieniać zawartości stopki systemu, wydruków i maili (w tym linków i mechanizmów kontrolujących rejestrację produktu oraz zakup produktów płatnych) chyba, że uzyska się pisemną zgodę Producenta lub kupi się oficjalny dodatek Producenta, który modyfikuje stopkę. Stopkę można dostosować kolorystycznie, pod warunkiem utrzymania czytelności zawartości stopki.
  5. W przypadku produktów oznaczonych jako płatne, należy zakupić u Producenta lub u oficjalnego Partnera Producenta odpowiednią licencję/subskrypcję;
  6. Podmiot korzystający z Oprogramowania, jest zobowiązany do przechowywania historii zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu oraz na żądanie Producenta umożliwić kontrolę, która zweryfikuje czy Podmiot przestrzega zapisów niniejszej licencji. Kontrola nie może odbywać się częściej niż raz na 3 lata;

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH.
W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWADZANIEM GO DO OBROTU.