czwartek, 19 styczeń 2017 17:38

Całkowita jawność otwartych systemów CRM

Nasza firma wprowadza zasadę całkowitej jawności dotyczącej występowania błędów bezpieczeństwa w otwartych systemach CRM. Zasada ta będzie również dotyczyć naszej firmy, co oznacza, że znalezione błędy, które będzie dla nas wyszukiwać zewnętrzna firma audytowa, będą publikowane i dostępne dla wszystkich. Uważamy, że takie podejście wymusi odpowiednie praktyki nie tylko wśród producentów, ale również wśród dostawców i klientów, którzy muszą stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Czasy, w których każdy udaje, że jego system nie posiada błędów, bezpieczeństwa powoli mijają, a bierność w zakresie wdrożenia odpowiednich praktyk będzie odczuwalna z tygodnia na tydzień.