RELACJE
INWESTORSKIE


Dlaczego warto zainwestować

w YetiForce?

RAPORTY EBI

RAPORTY BIEŻĄCE 2023 R.

Raport Bieżący nr 1/2023 - 28.03.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 9 listopada 2023 r.

- raport roczny za 2022 r. – 25 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 2/2023 - 29.03.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 3/2023 - 09.05.2023

Zarząd spółki pod firmą YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 r. informuje niniejszym, iż z uwagi na finalizację prac nad raportem rocznym Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r., którego termin publikacji pierwotnie został ustalony na dzień 25 maja 2023 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. został wyznaczony na dzień 15 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów pozostają bez zmian. Uwzględniając wskazaną powyżej zmianę, raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2022 rok – 15 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 9 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 6/2023 - 02.06.2023

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa. ("ZWZ"). 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Pliki:
 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492